Zaproszenie do udziału w Projekcie „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY”

Powiększ obraz

FUNDACJA POLSKIEJ AKADEMII NAUK ZAPRASZA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH DO UDZIAŁU W PROJEKCIE: „MŁODZI – AKTYWNI – DOŚWIADCZENI NA LUBELSKIM RYNKU PRACY

PROJEKT JEST SKIEROWANY DO osób młodych, w tym niepełnosprawnych w wieku 15-29 lat bez pracy, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu, w tym w szczególności do osób niezarejestrowanych w urzędach pracy.
Uczestnicy projektu zamieszkują w woj. lubelskim (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego).

LICZBA UCZESTNIKÓW: 140 os.

Wsparcie oferowane w projekcie ma charakter kompleksowy i obejmuje:


1. PORADNICTWO PSYCHOLOGICZNO-ZAWODOWE I POŚREDNICTWO PRACY, w tym:
– Indywidualne poradnictwo psychologiczne (2 godz./ osobę)
– Poradnictwo zawodowe indywidualne (4 godz./ osobę)
– Opracowanie dla każdego Uczestnika/ Uczestniczki Projektu Indywidualnego Planu Działania (IPD) w celu zrealizowania indywidualnej ścieżki kariery w projekcie i poza nim,
– Grupowe poradnictwo zawodowe (2 dni x 6 godz./ grupę szkoleniową)
– Kompleksowe i indywidualne pośrednictwo pracy (zakłada się, że każdy Uczestnik/ Uczestniczka Projektu skorzysta z pośrednictwa pracy średnio raz na 2 m-ce przez cały okres uczestnictwa w projekcie).
– Wsparcie Tutora przez cały okres uczestnictwa w projekcie – zaplanowanie tego rodzaju wsparcia jest metodą nowatorską służącą rozwijaniu motywacji wewnętrznej Uczestników, ustalaniu i osiąganiu celów zawodowych (i życiowych).

2. SZKOLENIA ZAWODOWE (każdy Uczestnik/ Uczestniczka weźmie udział w jednym z poniższych szkoleń):
– Spawanie elektryczne w osłonie gazów aktywnych – MAG (150 godz.)
– Kosmetyczka (160 godz.),
– Pracownik obsługi biurowej (160 godz.),
– Przedstawiciel handlowy/ techniki sprzedaży (160 godz.)
– Monter urządzeń energii odnawialnej – 2 moduły szkolenia: Instalator pomp ciepła oraz Monter Instalacji fotowoltaicznych (100 godz.)

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIUM SZKOLENIOWE W WYSOKOŚCI 8,54 ZŁ BRUTTO (WRAZ Z KOSZTAMI UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH) ZA KAŻDĄ GODZINĘ SZKOLENIOWĄ,
NA KTÓREJ BĘDĄ OBECNI oraz obiad i zwrot kosztów dojazdu na szkolenie.

Każde szkolenie zostanie zakończone egzaminem, zaś wszyscy Uczestnicy, którzy pozytywnie zdadzą egzamin otrzymają uznany certyfikat/ książeczkę spawacza (jeśli dotyczy).

3. PŁATNE STAŻE W PRZEDSIĘBIORSTWACH – realizowane przez okres 3-miesięcy w firmach działających w branży spójnej z kierunkiem szkolenia.

UCZESTNICY OTRZYMAJĄ STYPENDIA STAŻOWE W WYSOKOŚCI 997 ZŁ NETTO (na rękę) ZA KAŻDY MIESIĄC STAŻU

Szczegółowe informacje znajdą Państwo na stronie internetowej projektu: www.fundacjapan.pl/pl/projekty