Aktualności

Przedszkole czynne od dnia 08.06.

Informujemy, że z dniem 8 czerwca br. otwarte zostaje przedszkole w Czemiernikach, dla wszystkich chętnych dzieci.

Przedszkole będzie czynne w godzinach 7.30 – 15.30. Dzieciom zapewnione będzie wyżywienie. Dowóz dzieci rodzice winni zorganizować we własnym zakresie.

Przyjmowane będą wyłącznie dzieci zdrowe, bez żadnych objawów chorobowych.

 

Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Czytaj więcej o: Rozpoczynamy przyjmowanie zgłoszeń na usuwanie azbestu!

Szanowni Państwo, informujemy o rozpoczęciu IV naboru Zgłoszeń lokalizacji na usuwanie wyrobów zawierających azbest od osób fizycznych w ramach realizacji projektu pn. „System gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego”, współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020.
Nabór Zgłoszeń lokalizacji będzie trwał od dnia 25.05.2020 r. do dnia 03.07.2020 r.
Realizacja projektu obejmować będzie działania związane z demontażem, odbiorem, transportem oraz unieszkodliwieniem odpadów azbestowych. Proces ten został ułatwiony, po zmianie Regulaminu dobrowolnego przystąpienia do Projektu. Osoba która złożyła, bądź złoży Zgłoszenie lokalizacji na demontaż, a zdemontuje azbest z dachu we własnym zakresie, wystarczy, że podpisze Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu
z demontażu na odbiór odpadu z ziemi. Nie będzie musiała ponownie składać Zgłoszenia lokalizacji na sami odbiór odpadów azbestowych z ziemi.
Oświadczenie o zmianie kwalifikowalności azbestu będzie przekazywane Właścicielowi do podpisania przez Wykonawcę usuwającego azbest z posesji.
Wszystkie informacje dotyczące naboru wniosków oraz realizacji ww. projektu można uzyskać we właściwym Urzędzie Gminy/Miasta oraz na stronie http://www.azbest.lubelskie.pl
Druki dokumentów niezbędnych do naboru można pobrać ze strony: http://www.azbest.lubelskie.pl – Zakładka Aktualności.
Jednocześnie informujemy, że osoby zakwalifikowane w niniejszym naborze uzyskają wsparcie w latach 2020 – 2021, po zrealizowaniu Zgłoszeń lokalizacji osób
z poprzednich trzech naborów.
Teraz jesteśmy dostępni również na facebooku: https://www.facebook.com/Bezpiecznibezazbestu

Nabór chętnych na podłączenie do sieci gazowej

Czytaj więcej o: Nabór chętnych na podłączenie do sieci gazowej

Wójt Gminy Arkadiusz Filipek informuje, że do dnia 30.06.2020 r. w Urzędzie Gminy Czemierniki prowadzone są zapisy chętnych osób na podłączenie domu mieszkalnego, ewentualnie własnościowego budynku prowadzenia działalności gospodarczej, do projektowanej sieci gazowej. Wstępnie projekt obejmował będzie budynki w miejscowościach Czemierniki i Wygnanów.

Zapisy trwają w Urzędzie Gminy Czemierniki pokój nr 6 – Pani Elżbieta Świć. Chętnych zapraszamy również do kontaktu telefonicznego pod numerem telefonu 83 35 13 003 wewn. 22.

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Czemierniki dnia 27.04.2020r.

Wójt Gminy Czemierniki

Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 i art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j.Dz. U. z 2019 r. poz. 506, 1309, 1571, 1696 i 1815), art. 6j ust. 1 pkt 1, ust. 2a, art. 6k ust. 1, 3 i 4a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 2010 i 1579)
Rada Gminy uchwaliła, co następuje:
Czytaj więcej „Informacja o zmianie wysokości stawki opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi”

Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.

Główny Inspektorat Sanitarny, Warszawa, 25 stycznia 2020 r.

Aktualizacja na dzień 25 stycznia 2020 r. godz.11:30

I. Wstępna klasyfikacja przypadków 2019-nCoV
Obecnie epidemiologia zakażeń 2019-nCoV i wywołanej nim niewydolności oddechowej nie jest jeszcze dobrze znana. Jednak dla celów dochodzenia epidemiologicznego opracowane zostały wstępne definicje przypadków, które mogą ulec zmianie.
Przypadek podejrzany:
Za przypadek podejrzany o zakażenie lub zachorowanie należy uznać przypadek, który wystąpił po 9 stycznia 2020 r. i może charakteryzować się:
• temperaturą ciała > 38 stopni Celsjusza
• objawami infekcji dróg oddechowych tj.:
• występowaniem jednego lub więcej objawów choroby układu oddechowego
(np. kaszel, duszność, trudności w oddychaniu lub radiologiczne objawy zapalenia płuc lub ostrego zespołu niewydolności oddechowej – ARDS)
• związkiem z odbytą podróżą do obszarów występowania 2019-nCoV, w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów
LUB
• zachorowaniem osoby, która pozostawała w bliskiej styczności w ciągu 14 dni przed wystąpieniem objawów z osobą, która miała objawy ze strony układu oddechowego i podróżowała do obszarów zagrożenia 2019-nCoV lub z osobą, która jest poddana obserwacji w kierunku 2019-nCoV.
Styczność jest definiowana jako: kontakt z wydzielinami dróg oddechowych lub płynów ustrojowych osoby podejrzanej o zachorowanie wywołane 2019-nCoV, a także opieki nad taką osobą lub zamieszkiwanie z nią. Dotyczy również osoby podróżujące z osobą podejrzaną o zachorowanie.
Laboratoriami wskazanymi jako referencyjne do diagnostyki wirusa są:
– Laboratorium Charite w Berlinie,
– Laboratorium Erasmus w Rotterdamie

Czytaj więcej „Zasady postępowania z osobami podejrzanymi o zakażenie nowym koronawirusem 2019-nCoV.”

Pilna informacja w sprawie OZE !

Osoby zainteresowane instalacjami OZE  proszone są o wypełnienie ankiet wraz z umową użyczenia i dostarczenie ich do Urzędu Gminy pokój nr 6 w terminie do dnia 25 lipca 2019 roku.

 

Umowy wraz z ankietami dostępne są do pobrania poniżej lub w Urzędzie Gminy w pokoju nr 7.

 

umowa użyczenia- fotowotaika

 

ankieta-instalacja-fotowoltaiczna-p.-1-1

 

ankieta-kolektory-słoneczne-1-1

 

ankieta-na-kotły-na-biomasę

 

27 maja 2020 r. – XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: 27 maja 2020 r. – XIX sesja Rady Gminy Czemierniki

Informujemy, że 27 maja 2020 r. o godz. 10.00 w sali Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach  ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki odbędzie się XIX sesja VIII kadencji Rady Gminy Czemierniki.

Program sesji, projekty uchwał, transmisja oraz dodatkowe informacje dostępne są na portalu posiedzenia.pl/czemierniki w zakładce posiedzenia.

Jednocześnie w związku z sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenieniem się COVID-19 zachęcamy osoby zainteresowane programem sesji do oglądania i słuchania obrad Rady za pośrednictwem portalu do transmisji sesji dostępnego na stronie posiedzenia.pl/czemierniki.

Do góry