Aktualności

Liga halowa 2019

20.01.2019 r. rozpoczęła się kolejna edycja Ligi Halowej w piłkę nożną. Uroczystego otwarcia rozgrywek dokonał Wójt Gminy Czemierniki p. Arkadiusz Filipek. Do zawodów zgłosiło się 8 drużyn. Rozgrywki zaplanowano na 7 niedziel.

Poniżej przedstawiamy wyniki pierwszej kolejki: Czytaj więcej „Liga halowa 2019”

Koncert Kolęd 2019

13 stycznia 2019 r w Zespole Szkół w Czemiernikach odbył się Koncert Kolęd zorganizowany przez Młodzieżową Orkiestrę Dętą gmin Czemierniki – Radzyń Podlaski pod batutą pana Tomasza Nurzyńskiego.

W koncercie wzięli udział m.in. Starosta Radzyński Szczepan Niewęgłowski, Wójt Gminy Radzyń Podlaski Wiesław Mazurek, Zastępca Wójta Radzyń Podlaski Anna Grochoła oraz Proboszcz Parafii Czemierniki ks. Jerzy Latawiec, Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek wraz z małżonką, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, Sekretarz Gminy Waldemar Kozak, Dyrektor Zespołu Szkół Ireneusz Kaczorek.

W koncercie wziął udział także zaproszony Chór z Żelechowa, zespoły śpiewacze z gminy Czemierniki oraz chór szkolny ze Szkoły Podstawowej w Czemiernikach.

Widowisko trwało ponad dwie godziny i przysporzyło licznie zgromadzonej widowni wielu niezapomnianych wrażeń i wzruszeń.

Szkolenie dla rolników

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Radzyniu Podlaskim ul. Warszawska 100 przyjmowane są zgłoszenia na szkolenia dla rolników dotyczące uzyskania kwalifikacji dla osób uprawnionych do uboju zwierząt w celu produkcji mięsa przeznaczonego wyłącznie na użytek własny.

Powyższe szkolenia będą przeprowadzone po uzyskaniu zgłoszeń od odpowiedniej liczby rolników oraz w uzgodnionym terminie,

Zgłoszenia należy składać osobiście w sekretariacie Inspektoratu w dniach od poniedziałku do piątku w godz. 7-15.

Ogłoszenie o konkursie

                                                                                                          Czemierniki, dnia 07.01.2019 r.

Wójt Gminy Czemierniki

Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki 

działając na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r. poz. 450 z późn. zm.)

 

OGŁASZA

otwarty konkurs ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2019 roku.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o konkursie”

Zapisy na darmowe szkolenia z obsługi komputera – ostatnie wolne miejsca!

Czytaj więcej o: Zapisy na darmowe szkolenia z obsługi komputera – ostatnie wolne miejsca!

Gmina Czemierniki rozpoczęła realizację grantu: „Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Warunki udziału w projekcie są następujące:
– zamieszkanie na terenie gminy Czemierniki
– wiek powyżej 25 lat,
– wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Czemierniki: tel. 833513003 wew. 17 lub 22.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Gmina”
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3. Ankieta określającą potrzeby i preferencję Uczestnika

Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w budynku Starostwa, Pl. I. Potockiego 1, lokal 2A, mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel. 83 352 77 84

e-mil: pomocprawna@pra.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata/radcę w godzinach 7.30-11.30.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez organizację pozarządową – stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, tel. 81 534 32 00, info@sis-dotacje.pl – w godzinach 11.30.-15.30 – pomocy udziela radca prawny.

 

Szczegółowe zasady korzystania z punktu znajdują się w poniższym pliku:

informacja-tablica-2019-1

Do góry