Jesteś tutaj:

Informacja o ułatwieniach w budowie domów do 70 m kw.

Szanowni Państwo,
Ministerstwo Rozwoju i Technologii przygotowało rozwiązanie, które ułatwia budowę domów. Program #DomBezFormalności wszedł w życie z początkiem stycznia 2022 r. Wprowadza znaczące ułatwienia w budowie domów do 70 m kw. powierzchni zabudowy. Dzięki programowi każdy, kto ma działkę budowlaną, może wybudować na niej w uproszczonej procedurze dom do 70 m kw. powierzchni zabudowy w celach mieszkaniowych lub rekreacyjnych. W przypadku braku planu zagospodarowania przestrzennego warunki zabudowy wydawane w 21 dni, a budowę można rozpocząć bezpośrednio po zgłoszeniu.

Z programu może skorzystać każdy, pod warunkiem, że inwestycja zaspokaja jego własne potrzeby mieszkaniowe lub potrzeby rekreacyjne. Nie ma znaczenia stan cywilny, status społeczny czy sytuacja rodzinna.

Budując #DomBezFormalności, można zaoszczędzić czas i pieniądze, a także zyskać samodzielność w decydowaniu. To inwestor decyduje, czy samodzielnie będzie pełnił rolę kierownika budowy, czy też zdecyduje się na powierzenie tej roli osobie z odpowiednimi uprawnieniami. Decyzja mieszkańców gmin o skorzystaniu z programu #DomBezFormalności przełoży się na chęć zamieszkania na danym terenie, co w dalszej perspektywie oznacza szansę na rozwój gmin, miast, czy przedmieść.

To właśnie do urzędów gmin i miast mieszkańcy zwracają się z pytaniami o plany zagospodarowania przestrzennego lub wnioskiem o wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Na stronie internetowej www.dombezformalnosci.gov.pl wyjaśniono, na czym polega program, jak z niego skorzystać krok po kroku, odpowiedzi na często zadawane pytania, a także znajdują się inne materiały edukacyjne.

XLII sesja Rady Gminy Czemierniki – 16 maja 2022 r.

Czytaj więcej o: XLII sesja Rady Gminy Czemierniki – 16 maja 2022 r.

Przewodniczący Rady Gminy Czemierniki zawiadamia, że 16 maja 2022 r. o godz. 15.00 odbędzie się XLII sesja Rady Gminy Czemierniki (nadzwyczajna). Obrady odbędą  się w Remizie OSP Czemierniki, ul. Zamkowa 11, 21-306 Czemierniki.

Porządek obrad, projekty uchwał dostępne są na stronie posiedzenia.pl/czemierniki

W związku z obecną sytuacją epidemiologiczną w kraju, związaną z rozprzestrzenieniem się COVID-19 zachęcamy osoby zainteresowane programem sesji do oglądania i słuchania obrad Rady za pośrednictwem portalu do transmisji sesji dostępnego na stronie posiedzenia.pl/czemierniki 

Ostrzeżenie pogodowe

Czytaj więcej o: Ostrzeżenie pogodowe

OSTRZEŻENIE O BURZACH Z GRADEM/1
Godzina i data wydania: o godz. 22:59 dnia 11.05.2022

Nazwa biura: IMGW- PIB Centralne Biuro Prognoz Meteorologicznych w Warszawie

Zjawisko/stopień zagrożenia: Burze z gradem/1

Obszar: powiaty: janowski(41), kraśnicki(41), lubartowski(35), lubelski(42), Lublin(40), łukowski(34), opolski(40), puławski(38), radzyński(34), rycki(37)

Ważność: od godz. 11:00 dnia 12.05.2022 do godz. 20:00 dnia 12.05.2022

Przebieg: Prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć opady deszczu od 15 mm do 20 mm oraz porywy wiatru do 80 km/h. Miejscami możliwy grad.

Prawdopodobieństwo wystąpienia zjawiska(%): 80%
Uwagi:  Z uwagi na dynamiczną sytuację ostrzeżenie może zostać przedłużone lub stopień ostrzeżenia może zostać podwyższony.

Dyżurny synoptyk: Katarzyna Cielecka-Nowak

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

 

 

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2022

Cele Programu

Głównym celem Programu jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:

1) dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,

2) osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz orzeczeniami równoważnymi[1]),

Adresaci Program

Program adresowany jest do członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności lub osobami posiadającymi orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionego[2]), które wymagają usługi opieki wytchnieniowej, zwanych dalej „uczestnikami Programu”.

Opieka wytchnieniowa ma za zadanie odciążenie członków rodzin lub opiekunów osób niepełnosprawnych poprzez wsparcie ich w codziennych obowiązkach lub zapewnienie czasowego zastępstwa. Dzięki temu wsparciu osoby zaangażowane na co dzień                                     w sprawowanie opieki dysponować będą czasem, który będą mogły przeznaczyć na odpoczynek i regenerację, jak również na załatwienie niezbędnych spraw. Usługa opieki wytchnieniowej może służyć również okresowemu zabezpieczeniu potrzeb osoby niepełnosprawnej w sytuacji, gdy opiekunowie z różnych powodów nie będą mogli wykonywać swoich obowiązków.

Program „Opieka wytchnieniowa” – edycja 202, zwany dalej „Programem” kierowany jest do członków rodzin lub opiekunów, którzy wymagają wsparcia w postaci doraźnej, czasowej przerwy w sprawowaniu bezpośredniej opieki nad dziećmi z orzeczeniem                                                o niepełnosprawności, a także nad osobami dorosłymi ze znacznym stopniem niepełnosprawności oraz podniesienia swoich umiejętności i wiedzy w tym zakresie.

Program może być realizowany w trzech formach:

1)  świadczenia usługi opieki wytchnieniowej w ramach pobytu dziennego w:

  1. miejscu zamieszkania osoby niepełnosprawnej,
  2. ośrodku wsparcia,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu.

2) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej, w ramach pobytu całodobowego w:

  1. ośrodku wsparcia,
  2. w ośrodku/placówce wpisanej do rejestru właściwego wojewody zapewniającej całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym,
  3. innym miejscu wskazanym przez uczestnika Programu, które otrzyma pozytywną opinię gminy/powiatu .

3) świadczenia usługi opieki wytchnieniowej poprzez zapewnienie członkom rodziny lub opiekunom sprawującym bezpośrednią opiekę nad dziećmi z orzeczeniem                                 o niepełnosprawności lub osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności/osobami                    z orzeczeniem równoważnym, możliwości skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

 

W ramach Programu ustala się następujące limity:

  • limit 240 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu dziennego;
  • limit 14 dni dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej w ramach pobytu całodobowego;
  • limit 20 godzin dla usługi opieki wytchnieniowej świadczonej poprzez możliwość skorzystania ze specjalistycznego poradnictwa (psychologicznego lub terapeutycznego) oraz wsparcia w zakresie nauki pielęgnacji/rehabilitacji/dietetyki.

Uczestnik Programu, któremu przyznano pomoc w postaci usługi opieki wytchnieniowej nie ponosi odpłatności za usługę przyznaną w ramach Programu.

CAŁKOWITY KOSZT REALIZACJI ZADANIA WYNOSI: 19 584,00 ZŁ

WARTOŚĆ FINANSOWANIA ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU SOLIDARNOŚCIOWEGO  WYNOSI: 19 584,00 ZŁ

 

[1]   ) Zgodnie z art. 5 i art. 62 ww. ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2020 r. poz. 426, 568, 875).

[2]    ) Zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Czytaj więcej o: Wypłata zwrotu podatku akcyzowego

Informujemy, że w kasie Urzędu Gminy można już obierać zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego.

Kasa urzędu czynna jest w godzinach 8-13.00.

Przelewy na rachunki bankowe zostały zrealizowane 25.04.2022 r.

Zapraszamy.

 

Do góry