Jesteś tutaj:

BITWA O WOZY 2020 – II TURA – APEL DO MIESZKAŃCÓW

Czytaj więcej o: BITWA O WOZY 2020 – II TURA – APEL DO MIESZKAŃCÓW

Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji właśnie ogłosiło kolejną edycję Bitwy o wozy 2020. Tym razem środki zostaną przeznaczone na zakup 49 nowych wozów bojowych dla 49 gmin. W każdym z byłych 49 województw (według stanu granic województw na 31.12.1998 r.). Gmina Czemierniki do tego czasu wchodziła w skład byłego województwa bialskopodlaskiego.

Szczegóły II edycji Bitwy o wozy pod linkiem:

https://www.gov.pl/web/mswia/bedzie-kolejna-edycja-bitwy-o-wozy-

Jednocześnie pragniemy Państwu podziękować za mobilizację podczas I tury wyborów Prezydenckich w dnu 28 czerwca 2020 roku i osiągnięcie jednej z najwyższych frekwencji w województwie lubelskim (67,67%).

Zachęcamy do udziału w II turze wyborów Prezydenckich w dniu 12 lipca 2020 roku.

To dzięki Wam i Waszemu zaangażowaniu mamy naprawdę wielkie szanse na zdobycie nowego samochodu pożarniczego dla naszej gminy.

Wspólnie możemy więcej.

INFORMACJA o szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych wywołanych przez deszcz nawalny, powódź, opady gradu.

Urząd Gminy Czemierniki informuję, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego, powodzi lub opadów gradu mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Czemierniki w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 6 oraz dołączone są do informacji poniżej.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2020 r. składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).
Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.
Zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Komisja przekaże tylko te protokoły, w których wykazane zostaną szkody w uprawach rolnych na poziomie co najmniej 30% w stosunku do całości powierzchni wszystkich upraw rolnych w danym gospodarstwie.

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Świć pok. nr 6 tel. 833513003 wew. 22.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy

Oświadczenie zwierzęta

Oświadczenie susza

Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich

Oświadczenie budynki, maszyny

Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021

Czytaj więcej o: Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021

Mając na uwadze dobro najmłodszych mieszkańców Gminy Czemierniki, Rada Gminy Czemierniki podjęła w dniu 31 stycznia 2020 r. Uchwałę Nr XV/77/2020 w sprawie przyjęcia programu polityki zdrowotnej – Program zdrowotny szczepień przeciw meningokokom dla dzieci z Gminy Czemierniki na lata 2020-2021.

Inspiracją do stworzenia Programu było wystąpienie w początkach ubiegłego roku w gminnym przedszkolu przypadku zakażenia meningokokami u jednego z dzieci. Program otrzymał pozytywną opinię Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji w Warszawie. Realizowany będzie w latach 2020-2021. W ramach Programu szczepienie będzie wykonywane u dzieci zameldowanych na terenie Gminy Czemierniki, urodzonych w latach 2014-2017.

W roku 2020 r. szczepieniem objęte będą dzieci urodzone w latach 2014-2015. Szczepienie wykonane będzie poprzez podanie jednej dawki szczepionki skoniugowanej 4-walentnej przeciwko serogrupom A,C,W-135, Y. Akcja szczepień będzie przeprowadzona z zachowaniem odpowiednich warunków sanitarnych, określonych dla danej procedury medycznej, wynikających z obowiązujących norm i przepisów prawa. Przed podaniem szczepionki odbędzie się kwalifikacyjne badanie lekarskie, którego celem będzie wykluczenie przeciwwskazań do wykonania szczepienia. Dziecko, które ze względów zdrowotnych nie będzie mogło przyjąć szczepionki w 2020 r., szczepienie zostanie wykonane w 2021 r. Jeśli Państwa dziecko miało już wykonane szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy B, może przystąpić do Programu i przyjąć szczepienie przeciwko meningokokom serogrupy A,C,W-135, Y.

Szczepionka, jak i usługa okołoszczepienna będzie bezpłatna, w pełni zrefundowana z budżetu Gminy Czemierniki.

Szczegółowe informacje odnośnie programu profilaktyki szczepień przeciwko meningokokom uzyskacie Państwo w Urzędzie Gminy Czemierniki, pokój nr 2 – Monika Jeż-Cholewa lub pod nr telefonu 83 35 13 003.

  

Do góry