Zawieszenie bezpośredniej obsługi interesantów w Urzędzie Gminy Czemierniki

Z uwagi na sytuację epidemiczną w Polsce, od poniedziałku 22 marca 2021 r. Urząd Gminy Czemierniki zawiesza bezpośrednią obsługę interesantów.

W trosce o bezpieczeństwo, kierując się dobrem zarówno interesantów jak i urzędników, Wójt Gminy Czemierniki wprowadza od 22 marca 2021 r. ograniczenia w funkcjonowaniu Urzędu Gminy Czemierniki, polegające na zaprzestaniu bezpośredniej obsługi interesantów.
Kontakt z Urzędem Gminy odbywać się będzie przede wszystkim z wykorzystaniem komunikacji telefonicznej, elektronicznej oraz korespondencji tradycyjnej.
Numery telefonów oraz adresy e-mail do poszczególnych pracowników dostępne poniżej.
adres: Urząd Gminy Czemierniki, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: gmina@czemierniki.eu, tel. 833-513-003

adres: Urząd Stanu Cywilnego w Czemiernikach, ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki.
adres e-mail: usc@czemierniki.eu, tel. 833-068-253

Kontakt osobisty z pracownikami poszczególnych komórek organizacyjnych Urzędu będzie możliwy:
– jedynie w szczególnie uzasadnionych przypadkach,
– wyłącznie po uprzednim uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

Podczas wizyty w Urzędzie interesanci zobowiązani są do:

  • zakrywania ust i nosa przy pomocy maseczki oraz odkrycia ust i nosa na prośbę pracownika Urzędu w przypadku konieczności identyfikacji lub weryfikacji tożsamości danej osoby;
  • dezynfekcji rąk po wejściu do budynku Urzędu, w którym dostępny jest dozownik z płynem do dezynfekcji;
  • zachowania odległości co najmniej 1,5 m od innych osób przed i w budynku Urzędu.

Nazwisko i imię
stanowisko
Numer pokojuNumer telefonue-mailInformacje dodatkowe
Filipek Arkadiusz
Wójt Gminy
1833068241wojt@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kozak Waldemar
Sekretarz Gminy
10833068254sekretarz@czemierniki.eu
waldek@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Urząd Stanu Cywilnego
Jarzyna Sławomir
Zastępca Kierownika USC
8833068253usc@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Finansów
Błaszczak Janina
Skarbnik Gminy
Kierownik referatu
12833068257skarbnik@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Chudek Aleksandra
Inspektor do spraw księgowości i rozliczeń VAT
11833068256aleksandra@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Dawidek Elżbieta
Inspektor do spraw finansów oświaty
5833068246e.dawidek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Karczmarz Anna
Inspektor do spraw płac i obsługi kasowej
3833068243anna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kopeć Grażyna
Inspektor do spraw organizacji oświaty
5833068247grazyna@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sochal-Węgrzyn Elżbieta
Podinspektor do spraw księgowości budżetowej
11833068255e.wegrzyn@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Gospodarki Komunalnej i Inwestycji
Świć Elżbieta
Inspektor ds. rolnictwa, ochrony środowiska i zamówień publicznych
Kierownik referatu
6833068250elka@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kalinowski Piotr
Inspektor do spraw rozliczeń, zarządzania kryzysowego i obronnych
7833068251piotr@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Kusek Anna
Inspektor do spraw inwestycji i zagospodarowania przestrzennego
6833068249anna.kusek@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Ostaszewski Krzysztof
Inspektor do spraw mienia komunalnego i gospodarki gruntami
6833068248krzysztof@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Sałaga Mariusz
Inspektor do spraw pozyskiwania środków zewnętrznych
7833068252mariusz@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Referat ds. Podatkowych i Organizacyjnych
Bajda Teresa
Inspektor ds. podatków i opłat
Kierownik referatu
4833068244bajdateresa@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Godula Dorota
Inspektor do spraw administracyjnych i obsługi rady
2833513003dorota@czemierniki.euinformacje dodatkowe
Jeż-Cholewa Monika
Inspektor do spraw organizacyjnych, kultury i promocji
2833068242sekretariat@czemierniki.eu
monika@czemierniki.eu
informacje dodatkowe
Kopiś Izabela
Inspektor do spraw księgowości podatkowej
4833068245izabela@czemierniki.euinformacje dodatkowe