Grafika przedstawia murawę boiska nocą

Główna zawartość

Zapytanie ofertowe dla zadania „Budowa altany w miejscowości Niewęgłosz  jako miejsca spotkań mieszkańców ”

logo

W związku z realizacją zadania pn. „Budowa altany w miejscowości Niewęgłosz  jako miejsca spotkań mieszkańców ” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz rozwoju Obszarów wiejskich w ramach poddziałania 19.2  „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 na podstawie umowy o przyznaniu pomocy Nr 02447-6935-UM0314436/23                                        Koło Gospodyń Wiejskich w Niewęgłoszu  zaprasza do składania ofert na budowę altany rekreacyjnej wraz z obiektami małej architektury w miejscowości Niewęgłosz, dz. nr 435/8 zgodnie z zapytaniem ofertowym i załącznikami.

Zapytanie ofertowe KGW Niewęłosz

Załącznik 1 – Dokumentacja techniczna

Załącznik 1b – Przedmiar robót

Załącznik nr 1a Specyfikacja techniczna wykonania i obmiaru robót

Załącznik nr 2 Formularz ofertowy

 

 

 Wydarzenia

Kalendarz

Pon Wt Śr Czw Pt Sob Ndz

Zobacz również