Jesteś tutaj:

Roboty drogowe

Czytaj więcej o: Roboty drogowe

W związku z przebudową drogi powiatowej w Czemiernikach ul. Zamkowa, mogą pojawiać się utrudnienia w ruchu.

Za utrudnienia przepraszamy.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Czytaj więcej o: ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków

Na podstawie art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2014 r. poz. 1539, z 2015 r. poz. 266 i 470 oraz z 2016 r. poz. 1605) zarządza się, co następuje:

Czytaj więcej „ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków”

Turniej w Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Turniej w Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Czemierniki

Z inicjatywy animatora sportu Sebastiana Sznury w dniu 05.03.2017 r. rozegrano w hali sportowej Turniej w Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Czemierniki p. Krystyny Dobrowolskiej. W rozgrywkach uczestniczyło 6 zespołów. Uroczystego wręczenia pucharów dla trzech najlepszych drużyn dokonał Sekretarz Gminy p. Henryk Mateusiak. Najlepszym zespołem turnieju została drużyna Ogórki Zdzisława wyprzedzając zespoły Piasta i Urzędu Gminy.
Gratulujemy zwycięskim ekipom.

Czytaj więcej „Turniej w Unihokeja o Puchar Wójta Gminy Czemierniki”

Informacja Wójta Gminy

Czytaj więcej o: Informacja Wójta Gminy

Wójt Gminy Czemierniki zwraca się z prośbą do mieszkańców Sołectwa Bełcząc o odbiór nakazów płatniczych za rok 2017. Nakazy można odbierać codziennie w Urzędzie Gminy w pokoju nr 4 lub w dniu 12 lutego (niedziela) 2017 roku w budynku dworku w Bełczącu w godzinach od 13:00 do 16:00

Wójt Gminy Czemierniki
Krystyna Dobrowolska

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI

Czemierniki, dnia 03.02.2017 r.

OŚ.540.1.2016
 
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI W SPRAWIE PLANOWANYCH KONSULTACJI SPOŁECZNYCH DOTYCZĄCYCH PRZYGOTOWANIA GMINNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI
 Na podstawie art. 5 ust. 2 w związku z art. 6 ustawy z dnia 9 października 2015 r., o rewitalizacji (Dz.U. z 2015 r. poz. 1777) Wójt Gminy Czemierniki informuje o planowanym rozpoczęciu konsultacji społecznych dotyczących przygotowania Gminnego Programu Rewitalizacji.
Na podstawie Uchwały Nr XIX/116/2016 z dnia 06.12.2016 r. na obszarze Gminy Czemierniki został wyznaczony obszar rewitalizacji.
Konsultacje społeczne odbędą się w następujących formach:
1. Spotkanie informacyjno-warsztatowe dla interesariuszy, w szczególności z obszaru rewitalizacji, które odbędzie się w dniu 10 lutego 2017 r. o godzinie 10.00 w budynku strażnicy OSP w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11. Przedmiotem konsultacji będzie szczegółowa diagnoza obszaru rewitalizacji, a także określenie celów oraz kierunków działań programu odpowiadających na zdiagnozowane problemy i wykorzystujących lokalne potencjały.
2. Nabór fiszek dla projektów, które wpisują się w założenia i cele Gminnego Programu Rewitalizacji. Prowadzony on będzie od 13 do 20 lutego 2017 r. Regulamin naboru fiszek projektowych oraz wszystkie niezbędne informacje dostępne będą od dnia 13 lutego 2017 r. na stronie Gminy Czemierniki w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy pod adresem internetowym http://czemierniki.eu/, jak również w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy Urzędu.
3. Głosowanie na wybrane projekty rewitalizacyjne prowadzone drogą elektroniczną w dniach od 23 do 27 lutego 2017 r. Wszystkie niezbędne informacje dostępne będą od dnia 23 lutego 2017 r. na stronie Gminy Czemierniki w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej gminy pod adresem internetowym http://czemierniki.eu/, jak również w Urzędzie Gminy Czemierniki w godzinach pracy Urzędu.
Serdecznie zachęcamy do aktywnego wzięcia udziału w konsultacjach społecznych oraz zgłaszania propozycji i uwag.
Niezwłocznie po zakończeniu niniejszych konsultacji sporządzona zostanie informacja podsumowująca ich przebieg, zawierająca dane o miejscu i czasie ich przeprowadzenia, omówienie ich przebiegu oraz zgłoszonych uwag wraz z odniesieniem się do nich.

/-/ Krystyna Dobrowolska
Wójt Gminy

Do góry