Aktualności

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, której cel stanowi zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, poprzez stworzenie narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Nowe ramy prawne stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz pominięciem czynników społecznych. Nowe podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze w dniu 18 maja 2016 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła Uchwałę Nr XV/83/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

CZYM JEST REWITALIZACJA I PROGRAM REWITALIZACJI?

Czytaj więcej „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI”

Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

Czytaj więcej o: Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

W dniu 24 lipca 2016 roku o godz. 15:00 na boisku w Czemiernikach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej. Udział wzięło 5 drużyn: OSP Bełcząc, OSP Czemierniki, OSP Niewęgłosz, OSP Skoki oraz OSP Stoczek. Warunkiem uczestnictwa było ukończenie 30-tego rokuj życia.
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Czytaj więcej „Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja”

„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Czytaj więcej o: „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego  z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

  • z języka angielskiego
  • z zakresu ITC – szkolenia komputerowe

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 25 lat i więcej
  • pracujących i zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
  • o niskich kwalifikacjach (z  wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie )
  • które z własnej inicjatywy chcą podnieść i uzupełnić umiejętności językowe i z zakresu ITC
    Zapraszamy do udziału w projekcie: Kobiety, Osoby w wieku 50+ , Osoby niepełnosprawne

Czytaj więcej „„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach”

Ogłoszenie o nieruchomościach komunalnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU
(osiedle domków jednorodzinnych)

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu, położonych w obrębie geodezyjnym II według poniższego zestawienia:

Czytaj więcej „Ogłoszenie o nieruchomościach komunalnych niezabudowanych przeznaczonych do sprzedaży”

Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

Czytaj więcej o: Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży

WYKAZ NIERUCHOMOŚCI PRZEZNACZONYCH DO SPRZEDAŻY W DRODZE PRZETARGU

Wójt Gminy Czemierniki podaje do wiadomości publicznej wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu:

Nieruchomość niezabudowana położona w obrębie geodezyjnym Lichty, oznaczona numerem ewidencyjnym: 908 o pow. 0,30 ha, uregulowana w księdze wieczystej Nr LU1R/00030787/5 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Wymieniona działka w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczona jest w części pod budownictwo zagrodowe z dopuszczeniem budownictwa jednorodzinnego i usług nieuciążliwych (pas zabudowy długości 100 na całej szerokości działki) i oznaczony na planie symbolem 12 MR, w pozostałej pod użytkowanie rolnicze.
Cena wywoławcza nieruchomości 20 125 zł.

Czytaj więcej „Ogłoszenie o nieruchomości komunalnej niezabudowanej przeznaczonej do sprzedaży”

XI Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 10.07.2016 r.

Czytaj więcej o: XI Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 10.07.2016 r.

W dniu 10 lipca 2016 roku na boisku ,,ORLIK” w Czemiernikach odbyły się XI Mistrzostwa Powiatu Radzyń Podlaski w piłce nożnej.
W imprezie wzięło udział 6 drużyn: OSP Kąkolewnica (gmina Kąkolewnica Wschodnia), OSP Niewęgłosz (gmina Czemierniki), OSP Osowno (gmina Borki), OSP Paskudy (gmina Ulan Majorat), OSP Przegaliny Duże (gmina Komarówka Podlaska) i OSP Żabików (gmina Radzyń Podlaski).

Czytaj więcej „XI Mistrzostwa Powiatu w piłce nożnej Ochotniczych Straży Pożarnych 10.07.2016 r.”

Do góry