Jesteś tutaj:

Czytaj więcej o:

Gmina Czemierniki otrzymała dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 99 617,32 zł w ramach Modułu IV programu „Pomoc osobom niepełnosprawnym poszkodowanym w wyniku żywiołu lub sytuacji kryzysowych wywołanych chorobami zakaźnymi”.

Czytaj więcej

Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej

Czytaj więcej o: Nabór wniosków o przyznanie dofinansowania na podjęcie działalności gospodarczej
Lokalna Grupa Działania „Zapiecek” informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w terminie od 3 do 18 stycznia 2022 r. na operacje w zakresie Podejmowanie działalności gospodarczej.
Szczegóły w zakładce Nabory / Ogłoszenia.

SPOTKANIE INFORMACYJNE DOTYCZĄCE PROGRAMU „CZYSTE POWIETRZE”

Serdecznie zapraszamy chętnych mieszkańców naszej gminy do udziału w spotkaniu dotyczącym programu Czyste Powietrze.  Spotkanie odbędzie się 21 grudnia 2021 r. o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Czemiernikach (sala na I piętrze)

 

kobieta z mężczyzną spacerują, męzczyzna trzyma na barkach dziewczynkę, dziewczynka trzyma latawiec

 

SZCZEPIENIOBUS W CZEMIERNIKACH – 14 GRUDNIA 2021r.

Czytaj więcej o: SZCZEPIENIOBUS W CZEMIERNIKACH – 14 GRUDNIA 2021r.

Informujemy, że w dniu 14.12.2021 r. w godzinach od 14.00 do 18.00 w Strażnicy OSP w Czemiernikach będzie mobilny punkt szczepień przeciwko COVID-19.

Szczepienie będzie wykonywane jednodawkowym preparatem firmy Johnson & Johnson.

Nie przeprowadzamy rejestracji osób. Wystarczy przyjść do punktu szczepień wraz z dowodem osobistym.

Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 2021-2027 z perspektywą do 2035


Konsultacje społeczne zrealizowano w procesie tworzenia Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035, obejmującej: Gminę Borki, Gminę Czemierniki, Gminę Komarówka Podlaska, Miasto Radzyń Podlaski, Gminę Radzyń Podlaski, Gminę UlanMajorat, Gminę Wohyń oraz Powiat Radzyński.

Celem konsultacji społecznych było zebranie opinii na temat planowanych kierunków współpracy ponadlokalnej oraz zapewnienie możliwości udziału lokalnych interesariuszy w procesie przygotowania dokumentu.

Proces konsultacji został przeprowadzony w szczególności w oparciu o zapisy art. 6 ust. 3 ustawy o zasadach prowadzenia polityki rozwoju oraz Uchwał poszczególnych Rad Gmin i Powiatu określających szczegółowe zasady i tryb przeprowadzania konsultacji.

Poniżej znajduje się Sprawozdanie z przebiegu i wyniki konsultacji społecznych, na potrzeby opracowania Strategii Rozwoju Ponadlokalnego Gmin i Powiatu Radzyńskiego na lata 20212027 z perspektywą do 2035.

 

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Sprawozdanie z konsultacji społecznych

Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Czytaj więcej o: Konkurs „Inwestycja z perspektywą” – ruszyło głosowanie

Gmina Czemierniki bierze udział w konkursie  „Inwestycja z perspektywą” organizowanym przez Polską Agencję Prasową na najciekawszą samorządową inwestycję współfinansowaną z UE.

Do konkursu została zgłoszona inwestycja pt. ” Zagospodarowanie zdegradowanej przestrzeni publicznej poprzez przebudowę gminnego stadionu w Czemiernikach w celach rekreacyjnych oraz integrujących lokalną społeczność”

Projekt został dofinansowany ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 działanie 13.4. Rewitalizacja obszarów wiejskich

Od środy 23.11.2021 r. do końca roku trwa głosowanie.

Zachęcamy do głosowania.

Inwestycję można znaleźć pod linkiem: https://europapnews.pap.pl/node/19570

Trzy inwestycje z najwyższą liczbą głosów nagrodzone zostaną statuetką „Inwestycja z perspektywą”, a zdobywca pierwszego miejsca dodatkowo  odwiedzi reporter z kamerą i udokumentuje zwycięskie przedsięwzięcie. Wideorelacja z tej wizyty zostanie opublikowana na stronach PAP.

Do góry