Jesteś tutaj:

3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

Czytaj więcej o: 3.02.2019 r. – wybory uzupełniające

ZARZĄDZENIE NR 271 WOJEWODY LUBELSKIEGO z dnia 22 listopada 2018 r. w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Gminy Czemierniki

Na podstawie art. 385 § 1 i 2 i art. 386 § 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754,1000 i 1349) zarządza się, co następuje
§ 1. Zarządza się wybory uzupełniające do Rady Gminy Czemierniki w jednomandatowym okręgu
wyborczym Nr 3, w którym wybierany będzie jeden radny.
§ 2. Datę wyborów wyznacza się na niedzielę dnia 3 lutego 2019 r.
§ 3. Terminy wykonania czynności wyborczych określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do
zarządzenia.
§ 4. Zarządzenie podaje się niezwłocznie do publicznej wiadomości i ogłasza w Dzienniku Urzędowym
Województwa Lubelskiego.
§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Wojewoda Lubelski
Przemysław Czarnek

KALENDARZ WYBORCZY

Czytaj więcej „3.02.2019 r. – wybory uzupełniające”

Nowe władze Gminy Czemierniki

W dniu 23 listopada 2018 roku w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach odbyła się pierwsza sesja VIII kadencji Rady Gminy Czemierniki. Podczas obrad ślubowanie na Wójta złożył Pan    Arkadiusz Filipek oraz Radni Gminy.
Przewodniczącym Rady Gminy został Pan Marek Bączek, wiceprzewodniczącym został Pan Tomasz Kaczorek. Ustalono także składy poszczególnych Komisji.

Czytaj więcej „Nowe władze Gminy Czemierniki”

Projekt Cyfrowa Gmina – zapisy na szkolenia

Czytaj więcej o: Projekt Cyfrowa Gmina – zapisy na szkolenia

Gmina Czemierniki rozpoczęła realizację grantu: „Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.
W ramach projektu przewiduje się szkolenia dla 100 osób z terenu gminy Czemierniki z zakresu obsługi komputera i korzystania z Internetu. Zajęcia będą prowadzone w 4 miejscowościach: Czemierniki, Bełcząc, Wygnanów, Niewęgłosz w okresie od 7 stycznia 2019 r. do 15 marca 2019 r. Termin szkoleń będzie uwzględniał preferencje uczestników: godziny popołudniowe, weekendy.
Na jednego uczestnika będzie przypadać 24 godziny szkoleniowe odpowiadające dwóm wybranym modułom tematycznym. Grupy będą obejmować nie więcej niż 10 osób.
Tematyka szkoleń będzie uzależniona od preferencji uczestników, ale musi dotyczyć dwóch z następujących modułów: Rodzic w Internecie, Mój biznes w sieci, Moje finanse i transakcje w sieci, Działam w sieciach społecznościowych, Tworzę własną stronę internetową (blog), Rolnik w sieci, Kultura w sieci.
Warunki udziału w projekcie są następujące:
– zamieszkanie na terenie gminy Czemierniki
– wiek powyżej 25 lat,
– wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Czemierniki: tel. 833513003 wew. 17 lub 22 oraz na stronie internetowej www.czemierniki.eu.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Gmina”
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3. Ankieta określającą potrzeby i preferencję Uczestnika

100-lecie Odzyskania Niepodległości

Czytaj więcej o: 100-lecie Odzyskania Niepodległości

Czemierniki- 11 listopada 2018 r. – Relacja z uroczystości gminnych z udziałem chóru szkolnego z Zespołu Szkół w Czemiernikach prowadzonego przez Grzegorza Kornackiego oraz miejscowej Młodzieżowej Orkiestry Dętej pod batutą Tomasza Nurzyńskiego.

Opublikowany przez Marek Jezowski Poniedziałek, 12 listopada 2018

autor filmu: Marek Jeżowski

Mistrzowie Powiatu w Piłkę Nożną kat. chłopców U – 10

Czytaj więcej o: Mistrzowie Powiatu w Piłkę Nożną  kat. chłopców U – 10

Miło nam poinformować, że dnia 31 października w Kąkolewnicy drużyna „Orlik” Czemierniki reprezentująca Zespół Szkół w Czemiernikach w kategorii chłopców U -10 wygrała  XIX Edycję Powiatowego Turnieju „ Z PODWÓRKA NA STADION O PUCHAR TYMBARKU”. Drużyna wybrana była z zawodników, którzy uczestniczyli w pozalekcyjnych  zajęciach organizowanych przez animatora sportu na orliku lub w hali sportowej.

Czytaj więcej „Mistrzowie Powiatu w Piłkę Nożną kat. chłopców U – 10”

Wystawa ,,Represje wobec wsi i ruchu ludowego”

Czytaj więcej o: Wystawa ,,Represje wobec wsi i ruchu ludowego”
Zapraszamy do obejrzenia wystawy wypożyczonej z Instytutu Pamięci Narodowej w Rzeszowie zatytułowanej ,,Represje wobec wsi i ruch ludowego” , która jest prezentowana w Zespole Szkół w Czemiernikach do 16 listopada.

Do góry