Jesteś tutaj:

Gmina Czemierniki w strefie czerwonej ASF

Czytaj więcej o: Gmina Czemierniki w strefie czerwonej ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że 22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L49 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z w ww. decyzją: włączono do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) gminę Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Czytaj więcej o: Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Dnia 2.02.2018 r. animator sportu wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizował podczas ferii Turniej w Piłkę Nożną dla dzieci klas 0- IV i uczniów klas starszych Zespołu Szkół w Czemiernikach. W rozgrywkach wzięło udział 50 uczestników.

W kategorii klas młodszych padły następujące wyniki:

USA Madryt FC Czemierniki 2 – 6
FC Czemierniki Orliki 2 – 3
USA Madryt Orliki 1 – 6

Tabela końcowa:

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki
1 Orliki 6 9 – 3
2 FC Czemierniki 3 8 – 5
3 USA Madryt 0 3 – 12

W kategorii rocznik 2002 – 2005 startowało 6 drużyn. Zespoły rozgrywały mecze w 2 grupach. Zwycięzcy grup zagrali o 1 miejsce w turnieju, a drużyny, które zajęły 2 miejsce w grupach rozegrały mecz o 3 miejsce.

Wyniki w grupach:

Czytaj więcej „Ferie na sportowo w gminie Czemierniki”

Terminarz zebrań wiejskich Gminy Czemierniki

Czytaj więcej o: Terminarz zebrań wiejskich Gminy Czemierniki

1. Sołectwo Bełcząc – 02.02.2018 r. – godz. 14:00
2. Sołectwo Czemierniki – 08.03.2018r. – godz. 16:00
3. Sołectwo Czemierniki II – 16.03.2018r. – godz. 9:00
4. Sołectwo Lichty – 12.03.2018r. – godz. 16:00
5. Sołectwo Niewęgłosz – 05.03.2018r. – godz. 13:00
6. Sołectwo Skoki – 05.03.2018r. – godz. 15:00
7. Sołectwo Stójka – 15.03.2018r. – godz. 13:30
8. Sołectwo Stoczek – 15.03.2018r. – godz. 15:30
9. Sołectwo Wygnanów – 06.03.2018r. – godz. 14:00

Ogłoszenie wyników konkursu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Do góry