Jesteś tutaj:

Otwarcie kasy Urzędu Gminy

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2020 r. czynna na nowo będzie kasa Urzędu Gminy.

Wpłat można dokonywać w godzinach 8:00-13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

WYPŁATA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 r. zrealizowane zostały przelewy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, którzy złożyli wniosek w miesiącu lutym 2020 r.

Wypłata w kasie Urzędu Gminy realizowana będzie od dnia 29 kwietnia 2020 r. w godzinach urzędowania kasy tj. od 8:00 do 13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.

Akcja „maseczka” dla każdego mieszkańca

Czytaj więcej o: Akcja „maseczka” dla każdego mieszkańca

Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek wraz z Radą Gminy Czemierniki na czele z przewodniczącym Markiem Bączkiem, zorganizowali akcję szycia i rozdawania maseczek dla mieszkańców Gminy Czemierniki. W akcję włączył się aktywnie także mieszkaniec Czemiernik Marcin Krzeczkowski, żołnierz wojsk terytorialnych. Nawiązał on współpracę z firmą Max Moda z Łukowa, która szyje maseczki dla Gminy Czemierniki. Pan Marcin odbiera i dostarcza maseczki do urzędu. Materiał na maseczki przekazała Orkiestra Dęta Gminy Czemierniki pod batutą pana Tomasza Nurzyńskiego. Materiały pozyskali od sponsorów podczas swoich wcześniejszych występów.

Do akcji włączyły się finansowo dwie firmy zaprzyjaźnione z gminą Czemierniki: Wokas – kopalnia torfu z Łosic z oddziałem w Stoczku oraz firma Invest – Jarosław Ciołek, wykonawca świetlicy wiejskiej w Stoczku.

Finansowo akcję wsparli, oprócz radnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Czemiernikach, GOPS-u oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Czemiernikach na czele z Dyrektorem Ireneuszem Kaczorkiem, co niezmiernie cieszy.

Maseczki będą rozdawane przez strażaków ochotników z okolicznych jednostek (Czemierniki, Bełcząc, Niewęgłosz, Skoki, Stoczek) oraz przez sołtysów z Licht i Stójki. Będą umieszczane w skrzynkach pocztowych, bądź na ogrodzeniu przy każdej posesji. Maseczek będzie ok. 4000 sztuk i są to maseczki wielokrotnego użytku, które można prać i prasować.

Cieszy nas to, że społeczność gminy połączyła się we wspólnym celu walki z koronawirusem. W tym ciężkim dla wszystkim okresie ważna jest współpraca i dążenie do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, zarówno finansowo, jak i rozwożąc maseczki, serdecznie dziękujemy.

/ Wójt Gminy

Arkadiusz Filipek

 

 

 

KOMUNIKAT WÓJTA GMINY CZEMIERNIKI

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 i zagrożeniem nie tylko na szczeblu centralnym, ale także lokalnym, bardzo proszę o rozsądne zachowanie każdego mieszkańca gminy Czemierniki, w trosce o zdrowie własne, bliskich oraz sąsiadów.

  1. Decyzją Premiera RP do dnia 25 marca 2020 r. zostają zamknięte szkoły i przedszkola. W dniach 12 i 13 marca szkoła ma obowiązek zapewnić opiekę dzieciom, które nie mogą zostać w domu. Od 16 marca Zespół Szkół w Czemiernikach nie będzie prowadził żadnych zajęć dydaktycznych i opiekuńczych. Najbliższe 2 tygodnie nie są czasem ferii dla dzieci i młodzieży. Należy ograniczyć spotkania z rówieśnikami i jak najwięcej czasu spędzać w domu.
  2. W dniach 12-25 marca 2020 r. zamknięte zostają obie biblioteki publiczne w Czemiernikach i Bełczącu.
  3. W dniu 19 i 26 marca 2020 r. odwołane zostaje targowisko w centrum Czemiernik.

Wszystkich mieszkańców proszę o ograniczenie wizyt do niezbędnych w Urzędzie Gminy i innych instytucjach.

Do kontaktu z Urzędem Gminy proszę wykorzystywać telefon i adres e-mail:

tel. 833513003, 833513455

gmina@czemierniki.eu

sekretariat@czemierniki.eu

Do góry