Jesteś tutaj:

Relacja z obchodów 30-lecia Wolnych Wyborów

4 czerwca 2019r. w Zespole Szkół w Czemiernikach odbyła się piękna uroczystość z okazji 30-lecia Wolnych Wyborów. W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Radzyński Szczepan Niewęgłowski, Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, radni powiatowi Zbigniew Smółko i Mieczysław Wagner, sekretarz gminy Ulan Stanisław Durka, Prezes LGD Zapiecek Katarzyna Krupska-Grudzień, kierownik NZOZ Grażyna Mazurek.
Młodzież szkolna poznała historię wydarzeń z lat 80-tych, postaci związane z przemianami w Polsce. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta gmin Czemierniki-Radzyń Podlaski oraz chór szkolny. Referat okolicznościowy wygłosił pan Zbigniew Smółko.
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół, nauczycielom oraz uczniom, którzy zaprezentowali nam piękną lekcję patriotyzmu.

Czytaj więcej „Relacja z obchodów 30-lecia Wolnych Wyborów”

OGŁOSZENIE w sprawie szacowania strat spowodowanych przymrozkami wiosennymi

Wójt Gminy Czemierniki zawiadamia producentów rolnych, których uprawy dotknięte zostały klęską przymrozków wiosennych, że przyjmuje wnioski o oszacowanie szkód w uprawach.

Wnioski należy składać do dnia 17 czerwca 2019 roku w Urzędzie Gminy Czemierniki, w godzinach pracy urzędu. Do oświadczenia o stratach należy dołączyć:

– kopię wniosku o płatność w ramach wsparcia bezpośredniego (ARiMR)

– kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt (IRZ) księga stada/paszporty.

Wnioski do pobrania w Urzędzie Gminy  pok.  nr 6.

Wójt Gminy

Arkadiusz Filipek

Oświadczenie_zwierzęta

Oświadczenie_straty w sadach

Oświadczenie_uprawy

 

GUS realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie kraju

Zgodnie z Programem Badań Statystycznych Statystyki Publicznej na rok 2019 Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju.

Celem prowadzonych badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie. Wyniki badań są wykorzystywane do oceny dotychczas stosowanych, jak i do kształtowania nowych narzędzi WPR i tworzą podstawę negocjacji w zakresie rodzaju i wielkości dotacji dla rolnictwa.

Więcej informacji na temat badań rolniczych znajdą Państwo na załączonym poniżej plakacie informacyjnym:

plakat rolny 2019

Szczegółowe informacje odnośnie metod realizacji oraz weryfikacji tożsamości ankieterów i teleankieterów znajdują się na stronie internetowej GUS:

http://form.stat.gov.pl/BadaniaAnkietowe/2019/

 

 

Ogłoszenie

Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Gmina Czemierniki oferuje do sprzedaży przęsła metalowe, pochodzące z demontażu ogrodzenia boiska sportowego w Czemiernikach. Oferty kupna przyjmowane będą do dnia 5 czerwca br. – pokój nr 2 (sekretariat). Łącznie do sprzedaży jest 11 sztuk przęseł o orientacyjnych wymiarach 165×300 cm, waga 1 przęsła ok. 60 kg. Chętne osoby zapraszamy do składania ofert.

Kolejny piesek szuka domu

W miejscowości Stoczek błąka się pies – niewielki, o łagodnym usposobieniu. Poszukujemy osoby chętnej do jego adopcji.

Szczegółowe informacje na temat pieska można uzyskać w Urzędzie Gminy Czemierniki pokój nr 6 lub pod numerem telefonu 833513003 wewn. 22.

 

 

Do góry