Jesteś tutaj:

„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach” (galeria)

Czytaj więcej o: „Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach” (galeria)

„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach”

Przedmiotem projektu jest rozbudowa i przebudowa (modernizacja) Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach wraz z wyposażeniem. Infrastruktura wykorzystywana będzie do poprawy dostępu do edukacji przedszkolnej dla dzieci w wieku 3-4 lat, dla łącznej liczby 80 dzieci. Grupą docelową stanowić będą dzieci w wieku 3-4 lata oraz rodzice/opiekunowie prawni dzieci. Kluczowym rezultatem projektu będzie podniesiony poziom dostępności do infrastruktury przedszkolnej i wysokiej jakości wczesnej edukacji przedszkolnej. W ramach projektu zostały przewidziane zadania związane z rozbudową, przebudową (modernizacją) istniejącego obiektu przedszkolnego oraz zakup niezbędnego wyposażenia, wspomagającego pracę z dziećmi niepełnosprawnymi, ułatwiając funkcjonowanie wśród rówieśników, wpływającego na zwiększenie atrakcyjności procesu edukacyjnego. Zostaną zastosowane rozwiązania mające na celu przygotowanie przedszkola do świadczenia usług w zakresie dwóch kompetencji kluczowych: porozumiewanie się w języku ojczystym, kompetencje informatyczne. Dla poprawy bezpieczeństwa zamontowana zostanie instalacja systemu monitoringu i zabezpieczenia infrastruktury edukacyjnej wraz z otoczeniem na wypadek zagrożeń. Na potrzeby podejścia zindywidualizowanego do użytkowników infrastruktury, w szczególności dla dzieci mających trudności z nawiązywaniem kontaktów z powodu zaburzeń mowy zostanie przygotowane oddzielne pomieszczenie logopedyczne.
Projekt jest dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, działanie 13.5 Infrastruktura przedszkolna.

Czytaj więcej „„Rozbudowa i przebudowa Gminnego Publicznego Przedszkola w Czemiernikach” (galeria)”

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Czytaj więcej o: Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania.

I. Zamawiający:
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach ul. Zamkowa 21, 21-306 Czemierniki

II. Informacje ogólne:
Czytaj więcej „Zapytanie ofertowe – specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi”

Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin

Czytaj więcej o: Szkolenie w zakresie środków ochrony roślin

Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim organizuje szkolenie w zakresie środków ochrony roślin. Szkolenie uprawnia do stosowania środków przez rolników oraz posiadaczy lasów. Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest niezbędne przy zakupie środków ochrony i ich stosowaniu. Zaświadczenie jest ważne 5 lat od daty jego wystawienia. Jest to szklenie uzupełniające (jednodniowe) dla osób, które już uczestniczyły w tego typu szkoleniach.

Szkolenie odbędzie się w Sali OSP w Czemiernikach ul Zamkowa 11

O terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani telefoniczne przez organizatorów.

Zapisy w Urzędzie Gminy pokój nr 7 u Pana Mariusza Sałagi lub telefoniczne pod numerem telefonów
607729198; 607824286,

Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP

Czytaj więcej o: Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP

W dniu 09 grudnia 2017 roku na hali sportowej w Czemiernikach odbył się II Mikołajkowy Turniej w Piłkę Nożną Ochotniczych Straży Pożarnych zorganizowany przez Prezesa Zarządu Gminnego ZOSP RP Kazimierza Sobieszka oraz Komendanta Gminnego Wiesława Wadowskiego. Uroczystego otwarcia zawodów dokonali: Pan Kazimierz Sobieszek, Wójt Gminy Pani Krystyna Dobrowolska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Skubiszewski.

Zawody przebiegały w miłej atmosferze.

Za poszczególne miejsca każda drużyna otrzymała pamiątkowy puchar.

Sędziami zawodów byli Zbigniew i Sebastian Sznura.

Czytaj więcej „Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej Jednostek OSP”

Do góry