Jesteś tutaj:

Gmina Czemierniki w strefie czerwonej ASF

Czytaj więcej o: Gmina Czemierniki w strefie czerwonej ASF

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Radzyniu Podlaskim informuje, że 22 lutego br. w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej L49 została opublikowana Decyzja wykonawcza Komisji (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich. Zgodnie z w ww. decyzją: włączono do obszaru objętego ograniczeniami (strefa czerwona) gminę Czemierniki w powiecie radzyńskim.

Do pobrania:

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 6 maja 2015 r. w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń

DECYZJA WYKONAWCZA KOMISJI (UE) 2018/263 z dnia 20 lutego 2018 r. zmieniająca decyzję wykonawczą 2014/709/UE w sprawie środków kontroli w zakresie zdrowia zwierząt w odniesieniu do afrykańskiego pomoru świń w niektórych państwach członkowskich

Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Czytaj więcej o: Ferie na sportowo w gminie Czemierniki

Dnia 2.02.2018 r. animator sportu wraz z nauczycielami wychowania fizycznego zorganizował podczas ferii Turniej w Piłkę Nożną dla dzieci klas 0- IV i uczniów klas starszych Zespołu Szkół w Czemiernikach. W rozgrywkach wzięło udział 50 uczestników.

W kategorii klas młodszych padły następujące wyniki:

USA Madryt FC Czemierniki 2 – 6
FC Czemierniki Orliki 2 – 3
USA Madryt Orliki 1 – 6

Tabela końcowa:

Miejsce Nazwa drużyny Punkty Bramki
1 Orliki 6 9 – 3
2 FC Czemierniki 3 8 – 5
3 USA Madryt 0 3 – 12

W kategorii rocznik 2002 – 2005 startowało 6 drużyn. Zespoły rozgrywały mecze w 2 grupach. Zwycięzcy grup zagrali o 1 miejsce w turnieju, a drużyny, które zajęły 2 miejsce w grupach rozegrały mecz o 3 miejsce.

Wyniki w grupach:

Czytaj więcej „Ferie na sportowo w gminie Czemierniki”

Ogłoszenie wyników konkursu

Czytaj więcej o: Ogłoszenie wyników konkursu

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań pożytku publicznego przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku

Działając na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) ogłaszam, że w otwartym konkursie ofert na realizację zadań pożytku publicznego na terenie Gminy Czemierniki przeprowadzonego w dniu 30 stycznia 2018 roku został wybrany niżej wymieniony oferent:
1) Ludowy Klub Sportowy „Orzeł” w Czemiernikach do realizacji zadania: „Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu”. Zadanie zostanie dofinansowane dotacją z budżetu gminy w kwocie 56.000,00 zł., słownie: pięćdziesiąt sześć tysięcy złotych.

Wójt Gminy
/-/ Krystyna Dobrowolska

Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Czytaj więcej o: Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!

Profil Zaufany to bezpłatne narzędzie, dzięki któremu można załatwić sprawy urzędowe bez wychodzenia z domu, online w serwisach administracji publicznej. Warto założyć go jak najszybciej – przede wszystkim już teraz powinni to zrobić przedsiębiorcy.
Od 1 stycznia najmniejsi przedsiębiorcy – płatnicy VAT, zatrudniający do 10 osób, o obrotach nieprzekraczających 2 mln euro rocznie (także prowadzący jednoosobowe działalności gospodarcze) – najpóźniej do 26 lutego 2018 r. po raz pierwszy muszą wysłać do systemu Ministerstwa Finansów Jednolity Plik Kontrolny (JPK_VAT). JPK_VAT przesyła się wyłącznie elektronicznie.

Z Profilem Zaufanym na pewno Ci się uda.
JPK_VAT to zestaw informacji o operacjach gospodarczych przedsiębiorcy za dany okres. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej. Dane pobierane są bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. JPK posiada określony układ i format (schemat xml), który ułatwia jego przetwarzanie.
Do prawidłowego złożenia i wysłania Jednolitego Pliku Kontrolnego potrzebny jest certyfikat kwalifikowany lub Profil Zaufany (eGO). JPK trzeba też uwierzytelnić.

Więcej o JPK – TUTAJ.

Czytaj więcej „Przedsiębiorco, załóż Profil Zaufany już dziś!”

Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Czytaj więcej o: Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych

Zapraszamy do udziału w projekcie „Zawodowo aktywni”. Zgłoś się do nas, jeżeli:
• mieszkasz na terenie jednego z powiatów: bialski, parczewski, radzyński, włodawski lub miasta Biała Podlaska;
• jesteś osobą bezrobotną zarejestrowaną w urzędzie pracy z I lub II profilem pomocy;
• masz ukończone 30 lat;
• należysz do minimum jednej z grup:
– posiadasz orzeczenie o niepełnosprawności i/lub
– ukończyłeś 50 lat.
W szczególności zapraszamy osoby odchodzące z rolnictwa i długotrwale bezrobotne.

W ramach projektu oferujemy:

Czytaj więcej „Płatne szkolenia i staże dla osób bezrobotnych”

Do góry