Jesteś tutaj:

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Czytaj więcej o: Lista kandydatów spełniających wymagania formalne

Lista kandydatów spełniających wymagania formalne określone w ogłoszeniu o naborze na stanowisko podinspektora do spraw świadczeń wychowawczych

Informuję, że w wyniku analizy otrzymanych dokumentów, przeprowadzonej w dniu 26 września 2016 roku do dalszego etapu postępowania rekrutacyjnego zakwalifikowane zostały następujące osoby:

1. Pani Dorota Siwek zam. Stoczek gm. Czemierniki

Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej
(-) Agnieszka Grochowska-Paśnik

Czemierniki, dnia 26.09.2016r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czytaj więcej o: Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego

Czemierniki, dnia 22.08.2016 r.

Rozstrzygnięcie zapytania ofertowego na przeprowadzenie remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS.

Na zapytanie ofertowe z dnia 11.08.2016r. dot. przeprowadzenia remontu pomieszczenia mieszczącego się w budynku GOPS wpłynęła jedna oferta. Po zapoznaniu się z ofertą zgłoszoną w ramach zapytania ofertowego Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach zdecydował o wyborze oferty „GLOB-BUD” Paweł Sikora 21-220 Siemień.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Czemiernikach

GOPS – zmiana godzin pracy

Czytaj więcej o: GOPS – zmiana godzin pracy

INFORMACJA O ZMIANIE GODZIN PRACY GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CZEMIERNIKACH

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Czemiernikach uprzejmie informuje, że od dnia 1 września 2016 r. ulegną zmianie godziny pracy Ośrodka. Od 1 września 2016 r. zapraszamy w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00.

Kierownik GOPS

Agnieszka Grochowska-Paśnik

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI

GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI DLA GMINY CZEMIERNIKI NA LATA 2016-2023

Szanowni Państwo,
W październiku 2015 roku weszła w życie ustawa o rewitalizacji, której cel stanowi zapewnienie skuteczności i powszechnego charakteru działań rewitalizacyjnych, poprzez stworzenie narzędzi, które pozwolą na sprawniejsze wyprowadzanie zdegradowanych obszarów ze stanu kryzysowego.

Nowe ramy prawne stanowią początek procesu zmiany dotychczasowego postrzegania rewitalizacji wyłącznie jako procesu budowlanego realizowanego
z pominięciem kompleksowej diagnozy sytuacji danego obszaru oraz pominięciem czynników społecznych. Nowe podejście zakłada prowadzenie rzetelnej diagnozy problemów obserwowanych na danym obszarze, świadome wyznaczanie celów, jak również formułowanie realnych działań na rzecz poprawy sytuacji na obszarze kryzysowym. Każde z tych działań ma być ponadto realizowane z udziałem społeczności lokalnej, bowiem rewitalizacja ma w pierwszej kolejności służyć poprawie jakości życia mieszkańców.
Mając powyższe na uwadze w dniu 18 maja 2016 r. Rada Gminy Czemierniki podjęła Uchwałę Nr XV/83/2016 w sprawie przystąpienia do sporządzenia projektu Gminnego Programu Rewitalizacji Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023.
Istotnym elementem rewitalizacji jest włączenie do działań mieszkańców oraz przedstawicieli lokalnych instytucji społecznych czy gospodarczych. Dlatego też proces opracowywania dokumentu będzie miał charakter partycypacyjny, zakładający możliwość artykułowania swoich potrzeb przez różne grupy społeczne.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do współpracy!

CZYM JEST REWITALIZACJA I PROGRAM REWITALIZACJI?

Czytaj więcej „GMINNY PROGRAM REWITALIZACJI”

Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

Czytaj więcej o: Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja

W dniu 24 lipca 2016 roku o godz. 15:00 na boisku w Czemiernikach odbyły się gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej. Udział wzięło 5 drużyn: OSP Bełcząc, OSP Czemierniki, OSP Niewęgłosz, OSP Skoki oraz OSP Stoczek. Warunkiem uczestnictwa było ukończenie 30-tego rokuj życia.
Drużyny rywalizowały w dwóch konkurencjach: sztafeta pożarnicza 7 x 50m z przeszkodami oraz ćwiczenie bojowe.

Czytaj więcej „Gminne zawody sportowo-pożarnicze starszej gwardii strażackiej – relacja”

„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach

Czytaj więcej o: „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach

NS Konsulting Sp. z o.o. w ramach realizacji projektu dofinansowanego  z Funduszy Europejskich „NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza  do udziału w bezpłatnych szkoleniach:

  • z języka angielskiego
  • z zakresu ITC – szkolenia komputerowe

Projekt skierowany jest do osób:

  • w wieku 25 lat i więcej
  • pracujących i zamieszkujących na terenie woj. lubelskiego
  • o niskich kwalifikacjach (z  wykształceniem ponadgimnazjalnym włącznie )
  • które z własnej inicjatywy chcą podnieść i uzupełnić umiejętności językowe i z zakresu ITC
    Zapraszamy do udziału w projekcie: Kobiety, Osoby w wieku 50+ , Osoby niepełnosprawne

Czytaj więcej „„NOWE KOMPETENCJE OD DZIŚ” zaprasza do udziału w bezpłatnych szkoleniach”

Do góry