Puchacz Irena

inspektor ds. księgowości podatkowej
telefon:

83 351-30-03 wewn. 20
83 351-34-54 wewn. 20
83 351-34-55 wewn. 20
faks:

83 351-30-31załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 4e-mail:

puchaczirena@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 1. prowadzenie księgowości podatkowej (podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości)
 2. prowadzenie ewidencji księgowej czynszów za lokale mieszkalne i użytkowe Gminy Czemierniki,
 3. podejmowanie czynności egzekucyjnych w razie nieuregulowania w terminie należności stanowiących dochody podatkowe – wystawianie upomnień,
 4. podejmowanie czynności zmierzających do egzekucji administracyjnej świadczeń pieniężnych oraz postępowania zabezpieczającego,
 5. sporządzanie sprawozdań dotyczących podatków i opłat,
 6. rozliczanie inkasentów (sołtysów) z zebranych podatków i naliczanie wynagrodzenia za inkaso,
 7. rozliczanie i kontrola inkasenta opłaty targowej i naliczanie wynagrodzenia za inkaso,
 8. współpraca z Urzędem Skarbowym w zakresie udzielania niezbędnej informacji do prowadzenia egzekucji oraz wstrzymania czynności egzekucyjnych,
 9. prowadzenie ewidencji druków ścisłego zarachowania,
 10. prowadzenie kwitariusza przychodowego i rozliczanie kwitariuszy przychodowych prowadzonych przez innych pracowników Urzędu,
 11. wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu.