Kopacz Maria

inspektor ds. finansów oświaty i ksiegowości budżetowej
telefon:
83 351-30-03 wewn. 14
83 351-34-54 wewn. 14
83 351-34-55 wewn. 14
faks:
83 351-30-31załatwianie spraw:
Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 5e-mail:
maria@czemierniki.eu
 
Zakres czynności:
 1. prowadzenie ewidencji księgowej syntetycznej i analitycznej zawierającej rejestrację operacji finansowych szkół,
 2. prowadzenie ewidencji rzeczowych składników majątkowych szkół,
 3. rozliczanie inwentaryzacji,
 4. wykonywanie budżetów szkół, prowadzenie analiz dochodów i wydatków,
 5. sporządzanie sprawozdań z realizacji dochodów i wydatków budżetowych,
 6. rozliczanie składek na ubezpieczenie społeczne pracowników,
 7. rozliczanie podatków pracowników i zleceniobiorców,
 8. sporządzanie projektów planów finansowych szkół,
 9. opracowywanie projektów budżetów szkół,
 10. prowadzenie spraw związanych z podatkiem od środków transportowych,
 11. prowadzenie szczegółowej ewidencji środków trwałych Gminy Czemierniki, dokonywanie rocznych odpisów amortyzacyjnych,
 12. opracowywanie danych i sprawozdań z zakresu gospodarki środkami trwałymi.