Bajda Teresa

Insp. ds. wymiaru podatków i opłat
telefon:

83 351-30-03 wewn. 20


83 351-34-54 wewn. 20


83 351-34-55 wewn. 20
faks:

83 351-30-31
załatwianie spraw:

Urząd Gminy Czemierniki
parter, pokój nr 4
e-mail:
Zakres czynności:
  • prowadzenie ewidencji podatników podatku rolnego, od nieruchomości i leśnego oraz aktualizacja tej ewidencji na bieżąco,
  • wymiar i pobór podatków i opłat (podatek rolny, od nieruchomości, leśny),
  • przyjmowanie deklaracji od osób prawnych i informacji od osób fizycznych oraz ich kontrola,
  • opiniowanie wniosków o ulgi i umorzenia w sprawie podatków i opłat,
  • prowadzenie postępowań w sprawach podatkowych oraz przedstawianie wniosków w tym zakresie,
  • prowadzenie spraw związanych z udzielaniem przedsiębiorcom oraz rolnikom pomocy publicznej,
  • sporządzanie sprawozdawczości zbiorczej w Urzędzie dotyczącej udzielonej pomocy publicznej,
  • sporządzanie sprawozdań z zakresu podatków,
  • opracowanie materiałów planistycznych z zakresu z zakresu dochodów i wydatków budżetowych (należności podatkowych) do projektu budżetu)
  • wykonywanie innych prac zleconych przez Wójta i Kierownika Referatu.