Władze Urzędu

Wójt Gminy Czemierniki

Arkadiusz Tadeusz Filipek

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

tel.: 83 351-34-48

tel.: 83 351-30-03 wewn. 21

faks: 83 351-30-31

e-mail: wojt@czemierniki.eu

Interesantów przyjmuje w godzinach pracy Urzędu tj. poniedziałek – piątek od 800do 1600.


Skarbnik Gminy

Janina Błaszczak

tel.: 83 351-34-48 wewn. 15

tel.: 83 351-30-03 wewn. 15

faks: 83 351-30-31

e-mail: skarbnik@czemierniki.eu


Sekretarz Gminy

Waldemar Kozak

tel.: 83 351-34-48 wewn. 17

tel.: 83 351-30-03 wewn. 17

faks: 83 351-30-31

e-mail: sekretarz@czemierniki.eu

e-mail: waldek@czemierniki.eu