Dane do faktur, umów

Faktury:

Gmina Czemierniki

ul. Zamkowa 9

21-306 Czemierniki

NIP: 538-18-50-582

Dane do umów:

Gmina Czemierniki ul. Zamkowa 9 21-306 Czemierniki, NIP: 538-18-50-582

reprezentowana przez:

  • Arkadiusza Filipka – Wójta Gminy
  • Janinę Błaszczak – Skarbnika Gminy