Ważne dokumenty

Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Czemierniki

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki II

OPIS CZEMIERNIKI PLAN

Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki I

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023

Gminny Program Rewitalizacji dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2023 (PDF, 7,16 MB)

 

Strategia rozwoju lokalnego Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2022

Strategia rozwoju lokalnego gminy Czemierniki na lata 2016 – 2022 (PDF, 3650 KB)

Strategia rozwoju lokalnego gminy Czemierniki na lata 2016 – 2022 (DOCX, 2246 KB)

 

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czemierniki na lata 2016-2023

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Czemierniki na lata 2016 – 2023 (PDF, 4587 KB)

Plan zagospodarowania przestrzennego rozbudowy osiedla domków jednorodzinnych w Czemiernikach przy ul. Zamkowej

Uchwała Nr IX/40/2015 Rady Gminy Czemierniki z dnia 31 sierpnia 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rozbudowy osiedla domków jednorodzinnych w Czemiernikach przy ul. Zamkowej (PDF, 937 KB)

Plan odnowy miejscowości Czemierniki na lata 2016-2025

Uchwała Nr XIV/76/2016 Rady Gminy Czemierniki z dnia 30 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Planu Odnowy Miejscowości Czemierniki na lata 2016-2025 (PDF, 3030 KB)

 

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czemierniki na lata 2011-2032

Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Czemierniki na lata 2011-2032

 

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Czemierniki na lata 2017-2020 z perspektywą do 2024 roku (PDF)

 

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY CZEMIERNIKI

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki

Strategia Rozwoju Elektromobilności na terenie Gminy Czemierniki