Gospodarka odpadami

Firma odbierająca odpady komunalne:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 61 01, 83 352 61 11, fax 83 352 61 01

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czemierniki ul. Parczewska 57, 21-306 Czemierniki.

Czynny w piątki od godz. 8.00 do 12.00.

Uwaga! W każdy pierwszy piątek miesiąca Punkt czynny w godz. od 12.00 do 16.00.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czemierniki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 5381836122, REGON 060627212, Instalacja Spółki – Biała 185b.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców gminy Czemierniki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czemiernikach, który znajduje się przy ulicy Parczewskiej 57. PSZOK jest prowadzony przez Gminę Czemierniki.

Osiągnięte przez gminę Czemierniki poziomy recyklingu

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 2016
10026,2321,6028,4024,84

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 2016
022,7948,3059,8021,76

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 2016
0100100100100

 

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czemierniki w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r.:
 Odpady zmieszaneOdpady opakowaniowe
suche
Szkło
opakowaniowe
Odpady biodegradowalnePopiołyPozostałe
zbierane
selektywnie
Odpady wielkogabarytowe
MiesiącDzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Dzień
tygodnia
Styczeń1220-----262731-----
Luty91013232428-----
Marzec914-----293031-----
Kwiecień102229252728-----
Maj1112-----25293126
Czerwiec891222-----27-----
Lipiec1113-----24-----25-----
Sierpień14172430-----31-----
Wrzesień814-----25-----28-----
Październik91316263031-----
Listopad714-----27283029
Grudzień7812141819-----

W  dniu  odbioru  prosimy  o  wystawienie  pojemników/worków  w  miejsce  ogólnodostępne  (przy  drodze,  którą  przejeżdża  załoga odbierająca odpady). Odpady odbierane są od godziny 7.00.

Pliki do pobrania:

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w okresie od 1 stycznia 2017 r. do 31 grudnia 2017 r. (PDF, 128 KB)

Uchwały Rady Gminy: