Gospodarka odpadami

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych w 2022 roku

Czemierniki 2022 – harmonogram + zasady

 

 

 

Firma odbierająca odpady komunalne:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski

tel. 83 352 61 01, 83 352 61 11, fax 83 352 61 01

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Czemierniki ul. Parczewska 57, 21-306 Czemierniki.

Czynny w piątki od godz. 8.00 do 12.00.

Uwaga! W każdy pierwszy piątek miesiąca Punkt czynny w godz. od 12.00 do 16.00.

Miejscem zagospodarowania przez podmiot odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Czemierniki zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania jest:
Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych w Adamkach k. Radzynia Podlaskiego Sp. z o.o. ul. Lubelska 5, 21-300 Radzyń Podlaski, NIP 5381836122, REGON 060627212, Instalacja Spółki – Biała 185b.

Zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny jest przyjmowany od mieszkańców gminy Czemierniki w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Czemiernikach, który znajduje się przy ulicy Parczewskiej 57. PSZOK jest prowadzony przez Gminę Czemierniki.

Osiągnięte przez gminę Czemierniki poziomy recyklingu

Osiągnięty poziom ograniczenia masy odpadów komunalnych ulegających biodegradacji kierowanych do składowania

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 20162017Rok 2018Rok 2019Rok 2020
10026,2321,6028,4024,848,220,000,000,00

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia następujących frakcji odpadów komunalnych: papieru, metali, tworzyw sztucznych i szkła [%]

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 2016Rok 2017Rok 2018Rok 2019Rok 2020
022,7948,3059,8021,7638,5939,9141,2151,60

Osiągnięty poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami, innych niż niebezpieczne, odpadów budowlanych i rozbiórkowych [%]

Rok 2012Rok 2013Rok 2014Rok 2015Rok 2016Rok 2017Rok 2018Rok 2019Rok 2020
0100100100100100100100100
Harmonogram wywozu odpadów komunalnych z terenu Gminy Czemierniki w okresie od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r.:

W  dniu  odbioru  prosimy  o  wystawienie  pojemników/worków  w  miejsce  ogólnodostępne  (przy  drodze,  którą  przejeżdża  załoga odbierająca odpady). Odpady odbierane są od godziny 7.00.

Uchwały Rady Gminy: