Inwestycje 2020

Modernizacja drogi gminnej Nr 102101 w Czemiernikach Kol. Południowa o długości 0,453 mb

W ramach inwestycji wykonano:

– wzmocnienie podbudowy mieszanką niezwiązaną 0/31,5mm, w-wa gr. 15 cm

– wyrównanie nawierzchni bitumicznej masą mineralno-bitumiczną 50 kg/m2

–  warstwę grubości 4cm z masy mineralno – bitumicznej

– pobocza wzmocnione kamieniem łamanym

Wartość inwestycji  : 133.581,00 zł brutto

 

droga gminna Kolonia Południowa

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 102062 Kol. Północna w Czemiernikach odcinek długości 800 mb.

W ramach inwestycji wykonano:

– profilowanie istniejącej warstwy kruszywem łamanym wraz z uzupełnianiem ubytków

– nawierzchnię z mieszanki mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm

-profilowanie istniejącej nawierzchni

Wartość inwestycji: 146.278,00 zł

droga gminna Kolonia Północna

 

Naprawa nawierzchni asfaltowej na skrzyżowaniu drogi gminnej Nr 102057L w Niewęgłoszu

W ramach inwestycji wykonano odwodnienie i położono nową nawierzchnię asfaltową

Wartość inwestycji: 29.943,00 zł

 

 

 

 

 

Przebudowa drogi gminnej Nr 102100L Wygnanowie (Stary Wygnanów) odcinek dł. 600 mb

W ramach inwestycji wykonano:

– profilowanie istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym

– nawierzchnię z mieszanki mineralno- asfaltowej o grubości 5 cm

– regulację wysokościową istniejących studni

 

Wartość inwestycji: 106.436,00 zł