Dowożenie i rozwożenie uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych od 18.01.2021r.

Dowożenie i rozwożenie uczniów klas I-III i oddziałów przedszkolnych od 18.01.2021r.

 

DOWOŻENIE

755Skoki- Lichty- Niewęgłosz (p. M.Skowronek)

Autobus gminny:

755Stoczek (PRZYMUS, NIECAŁA, KAPLICA, KURNIKI, ZYGMUNTOWSKA) –  Amelin  – Stójka (Kapliczka) – Awuls-Wygnanów

830Bełcząc (WIEŚ, BOROWA DROGA, DRÓŻKA, PRZYSTANEK PRZY DAWNYM SKLEPIE)

ROZWOŻENIE

1410– Skoki- Lichty- Niewęgłosz (p.M.Skowronek)

Autobus gminny:

1410– Wygnanów- Awuls – Stójka- Amelin – Stoczek

1450– Bełcząc