Pomoc dla Seniorów

Powiększ obrazinformacje

Seniorze, masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

• Zadzwoń na infolinię pod numer 22 505 11 11 (infolinia działa od poniedziałku do niedzieli w godzinach    8.00 – 21.00, a pomoc realizowana jest od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00).
• Osoba z infolinii przekaże Twój numer do ośrodka pomocy społecznej w Twojej gminie.
• Pracownik ośrodka pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą i ustali wszystkie szczegóły.

Jakie są główne złożenia programu i kto może skorzystać z pomocy?

Program zakłada pomoc w dostarczeniu niezbędnych produktów do domu seniora, by ograniczyć konieczność wychodzenia osób starszych na zewnątrz podczas pandemii, ze względu na ich bezpieczeństwo.
Z programu mogą skorzystać osoby po 70 roku życia.
W szczególnie uzasadnionych przypadkach pomoc może zostać udzielona osobie przed 70r.ż. Szczególne sytuacje oznaczają brak możliwości zapewnienia niezbędnych potrzeb wynikających ze stanu zdrowia oraz sytuacji rodzinnej i społecznej osoby. Ocena stanu sytuacji i udzielenia wsparcia osobie potrzebującej należy do decyzji ośrodka pomocy społecznej.

Na jaką pomoc mogą liczyć osoby starsze w ramach programu?

W ramach programu osobom starszym mogą zostać dostarczone artykuły podstawowej potrzeby, w tym artykuły spożywcze, środki higieny osobistej, leki. Realizacja zakupów nastąpi w sklepie położonym najbliżej miejsca zamieszkania seniora. Wsparcie zakupowe może być świadczone raz w tygodniu.

Kto pokrywa koszty zakupów dla Seniora?

Za zakupy płaci Senior. Senior przekazuje pieniądze przed dokonaniem zakupów.

Program realizowany będzie do 31 grudnia 2020 r.