Zasady korzystania z drogi Niewęgłosz-Czemierniki-Wygnanów

Po konsultacjach z Zarządem Dróg Powiatowych w Radzyniu Podlaskim i Komendą Powiatową Policji w Radzyniu Podlaskim informujemy, że pas przy drodze powiatowej Niewegłosz-Czemierniki-Wygnanów jest utwardzonym poboczem, a nie pasem pieszo-jezdnym. Obowiązują na nim ogólne przepisy ruchu drogowego, tj.:

  • po utwardzonym poboczu mogą poruszać się piesi w obu kierunkach
  • rowerzysta jeździ prawą stroną jezdni (patrz zdjęcie poniżej) – przykładowo jadąc od strony Wygnanowa w kierunku Czemiernik rowerzysta jedzie jezdnią, zaś wracając z Czemiernik do Wygnanowa jedzie utwardzonym poboczem
  • po utwardzonym poboczu poruszają się wyłącznie piesi i rowerzyści –  ciągniki rolnicze powinny poruszać się po jezdni.

Na ulicy Radzyńskiej natomiast obowiązuje zakaz zatrzymywania się i postoju:

  • od skrzyżowania z ul. Zamkową zakaz obowiązuje do drogi asfaltowej za budynkiem sklepu Lewiatan;
  • jadąc od Radzynia Podlaskiego zakaz obowiązuje od ustawionego znaku do skrzyżowania z ulicą Zamkową.