„Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stoczek”

W Stoczku trwają prace przy budowie świetlicy wiejskiej. Celem operacji jest stworzenie mieszkańcom miejscowości Stoczek atrakcyjnego i funkcjonalnego miejsca spotkań, dostosowanego do ich potrzeb, spełniającego ich oczekiwania oraz sprzyjającego rozwojowi rekreacji, integracji, aktywizacji społecznej oraz pielęgnowaniu tradycji i zwyczajów.

W ramach zakresu prac znajdują się: roboty budowlane, roboty sanitarne, roboty elektryczne oraz instalacja solarna. Całkowita wartość inwestycji po przetargu to: 1 380 000 zł. Wykonawcą budowy jest firma INVEST – CIOŁEK JAROSŁAW, Stara Wróblina 18, 21-421 Tuchowicz.

Termin zakończenia zgodnie z umową z wykonawcą to 3 kwietnia 2020 r.

Projekt jest dofinansowany z Unii Europejskiej z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, w ramach działania Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich. Typ operacji: Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne. Kwota dofinansowania to 500 000 zł.