INFORMACJA o szacowaniu strat w gospodarstwach rolnych wywołanych przez deszcz nawalny, powódź, opady gradu.

Urząd Gminy Czemierniki informuję, iż właściciele gospodarstw rolnych, w których wystąpiły szkody spowodowane ostatnimi niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi, w postaci deszczu nawalnego, powodzi lub opadów gradu mogą składać indywidualne wnioski do Urzędu Gminy Czemierniki w sprawie oszacowania tych szkód w nieprzekraczalnym terminie do 31 lipca 2020 r. Dokumenty, które należy złożyć dostępne są w tut. Urzędzie pokój nr 6 oraz dołączone są do informacji poniżej.

Zgłoszenia dokonuje się na formularzach oświadczeń opracowanych przez Wydział Środowiska i Rolnictwa Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie.

W zgłoszeniach należy obowiązkowo podać wszystkie uprawy rolne występujące w gospodarstwie rolnym (nazwę uprawy i jej powierzchnię w ha), tzn. zarówno uprawy w których wystąpiły szkody jak i te w których nie odnotowano strat (dane te muszą być zgodne z wnioskiem o dopłaty bezpośrednie za 2020 r. składanym do ARiMR). W zgłoszeniu należy podać także wielkość produkcji zwierzęcej w gospodarstwie (jeśli występuje).
Komisja dokona oszacowania szkód w terminie do dwóch miesięcy od zgłoszenia, czyli złożenia oświadczeń o stratach, nie później jednak niż do czasu zbioru plonu głównego danej uprawy albo jej likwidacji i nie wcześniej niż od wschodów upraw. Następnie Komisja sporządza protokół szacowania strat i przekazuje go do Wojewody Lubelskiego w terminie 30 dni od dnia oszacowania szkód. Oszacowanie przez Komisję szkód i sporządzony protokół strat będzie podstawą ubiegania się o ewentualne wsparcie dla rolnika.
Zgodnie z wytycznymi Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie dodatkowo w br. producent rolny składając wniosek o oszacowanie szkód zobowiązany jest do określenia na piśmie czy wnioskował lub będzie wnioskował w roku bieżącym o oszacowanie strat w uprawach rolnych spowodowanych wystąpieniem suszy.
Komisja przekaże tylko te protokoły, w których wykazane zostaną szkody w uprawach rolnych na poziomie co najmniej 30% w stosunku do całości powierzchni wszystkich upraw rolnych w danym gospodarstwie.

Szczegółowych informacji udziela: Elżbieta Świć pok. nr 6 tel. 833513003 wew. 22.

Wniosek o oszacowanie strat, oświadczenie uprawy

Oświadczenie zwierzęta

Oświadczenie susza

Oświadczenie straty w plantacjach wieloletnich

Oświadczenie budynki, maszyny