Otwarcie kasy Urzędu Gminy

Informujemy, iż od dnia 29 kwietnia 2020 r. czynna na nowo będzie kasa Urzędu Gminy.

Wpłat można dokonywać w godzinach 8:00-13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.