WYPŁATA ZWROTU PODATKU AKCYZOWEGO

Informujemy, że w dniu 28.04.2020 r. zrealizowane zostały przelewy zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników, którzy złożyli wniosek w miesiącu lutym 2020 r.

Wypłata w kasie Urzędu Gminy realizowana będzie od dnia 29 kwietnia 2020 r. w godzinach urzędowania kasy tj. od 8:00 do 13:00.

Jednocześnie uprasza się wszystkich mieszkańców gminy, którzy będą korzystać z kasy urzędu o zachowanie wszelkich wymogów bezpieczeństwa i higieny związanych z zapobieganiem rozprzestrzeniania się koronawirusa – zachowujemy 2 metry odległości od innej osoby stojącej w kolejce do kasy oraz wymagane jest zasłanianie ust i nosa.