Akcja „maseczka” dla każdego mieszkańca

Powiększ obraz

Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek wraz z Radą Gminy Czemierniki na czele z przewodniczącym Markiem Bączkiem, zorganizowali akcję szycia i rozdawania maseczek dla mieszkańców Gminy Czemierniki. W akcję włączył się aktywnie także mieszkaniec Czemiernik Marcin Krzeczkowski, żołnierz wojsk terytorialnych. Nawiązał on współpracę z firmą Max Moda z Łukowa, która szyje maseczki dla Gminy Czemierniki. Pan Marcin odbiera i dostarcza maseczki do urzędu. Materiał na maseczki przekazała Orkiestra Dęta Gminy Czemierniki pod batutą pana Tomasza Nurzyńskiego. Materiały pozyskali od sponsorów podczas swoich wcześniejszych występów.

Do akcji włączyły się finansowo dwie firmy zaprzyjaźnione z gminą Czemierniki: Wokas – kopalnia torfu z Łosic z oddziałem w Stoczku oraz firma Invest – Jarosław Ciołek, wykonawca świetlicy wiejskiej w Stoczku.

Finansowo akcję wsparli, oprócz radnych gminy, pracownicy Urzędu Gminy w Czemiernikach, GOPS-u oraz nauczyciele z Zespołu Szkół w Czemiernikach na czele z Dyrektorem Ireneuszem Kaczorkiem, co niezmiernie cieszy.

Maseczki będą rozdawane przez strażaków ochotników z okolicznych jednostek (Czemierniki, Bełcząc, Niewęgłosz, Skoki, Stoczek) oraz przez sołtysów z Licht i Stójki. Będą umieszczane w skrzynkach pocztowych, bądź na ogrodzeniu przy każdej posesji. Maseczek będzie ok. 4000 sztuk i są to maseczki wielokrotnego użytku, które można prać i prasować.

Cieszy nas to, że społeczność gminy połączyła się we wspólnym celu walki z koronawirusem. W tym ciężkim dla wszystkim okresie ważna jest współpraca i dążenie do ograniczenia możliwości rozprzestrzeniania się wirusa.

Wszystkim, którzy włączyli się w akcję, zarówno finansowo, jak i rozwożąc maseczki, serdecznie dziękujemy.

/ Wójt Gminy

Arkadiusz Filipek