Nowe siedziby OKW w wyborach Prezydenta RP

Zgodnie z postanowieniem Nr 13/2020 Komisarza Wyborczego w Białej Podlaskiej z dnia 9 marca 2020 r. zmieniające postanowienie w sprawie podziału Gminy Czemierniki na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych informuję, że siedzibami Obwodowych Komisji Wyborczych w wyborach Prezydenta RP, zarządzonych na dzień 10 maja 2020 r. są:

Numer obwodu głosowaniaGranice obwodu głosowaniaSiedziba Obwodowej Komisji Wyborczej w wyborach Prezydenta RPCzy obwód dostosowany dla osób niepełnosprawnych?Czy zmiana siedziby z ostatnich wyborów?
1sołectwo Czemierniki
sołectwo Czemierniki II
sołectwo Skoki
Remiza Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach, ul. Zamkowa 11, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
2sołectwo BełczącDworek w Bełczącu, Bełcząc 207, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to Remiza OSP w Bełczącu
3sołectwo Lichty
spłectwo Niewęgłosz
Świetlica wiejska w Niewęgłoszu, Niewęgłosz 44, 21-306 CzemiernikiTAKNIE
4sołectwo StoczekŚwietlica wiejska w Stoczku, Stoczek 46, 21-306 CzemiernikiTAKTAK
Poprzednia siedziba OKW, to budynek po byłym sklepie w Stoczku
5Sołectwo Stójka
Sołectwo Wygnanów
Świetlica wiejska w Wygnanowie, Wygnanów 92, 21-306 CzemiernikiTAKNIE