XVIII Ogólnokrajowy Konkurs Bezpieczne Gospodarstwo Rolne

Centralę KRUS ogłasza XVIII edycję konkursu „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”, którego celem jest  promocja zasad ochrony zdrowia i życia w gospodarstwach rolnych.

Regulamin konkursu i zasady zgłaszania gospodarstw rolnych znajdują się w poniższym pliku.

zał. nr 1. Regulamin XVIII Ogólnokrajowego Konkursu BGR