Szkolenie chemizacyjne 2020

Powiększ obraz

Powiatowy Zespół  Doradztwa Rolniczego w Radzyniu Podlaskim organizuje szkolenie w zakresie środków

ochrony roślin. Szkolenie uprawnia do stosowania środków przez rolników oraz posiadaczy lasów.

Zaświadczenie o ukończeniu szkolenia jest niezbędne przy zakupie środków ochrony i ich stosowaniu.

Zaświadczenie jest ważne 5 lat od daty jego wystawienia.

Jest to szklenie  uzupełniające  (jednodniowe) dla osób,  które już  uczestniczyły w tego typu szkoleniach.

Szkolenie odbędzie się w Sali OSP w Czemiernikach ul. Zamkowa 11.

O terminie szkolenia uczestnicy zostaną poinformowani telefoniczne przez organizatorów

Zapisy w Urzędzie Gminy pokój nr 7  u Pana Mariusza Sałagi lub telefoniczne pod numerem telefonów

607729198;    607824286,