Zawiadomienie o konsultacjach społecznych

Na podstawie Zarządzenia nr 55/2019 Wójta Gminy Czemierniki z dnia 30 października 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji zawiadamiam o konsultacjach z radami działalności pożytku publicznego lub organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie Programu współpracy Gminy Czemierniki z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020.

Opinie i uwagi na temat projektu uchwały można zgłaszać na piśmie do Urzędu Gminy Czemierniki, również za pośrednictwem poczty elektronicznej kierowanej na adres: mariusz@czemierniki.eu w terminie do 15 listopada 2019 roku.

 

Inspektor ds. funduszy strukturalnych i współpracy z organizacjami pozarządowymi

/-/ Mariusz Sałaga

 

Uchwała.XIII.Druk_nr_4.2019.2019-11-05 – współpraca