Relacja z obchodów 30-lecia Wolnych Wyborów

4 czerwca 2019r. w Zespole Szkół w Czemiernikach odbyła się piękna uroczystość z okazji 30-lecia Wolnych Wyborów. W uroczystości wzięli udział m.in. Starosta Radzyński Szczepan Niewęgłowski, Wójt Gminy Czemierniki Arkadiusz Filipek, Przewodniczący Rady Gminy Marek Bączek, radni powiatowi Zbigniew Smółko i Mieczysław Wagner, sekretarz gminy Ulan Stanisław Durka, Prezes LGD Zapiecek Katarzyna Krupska-Grudzień, kierownik NZOZ Grażyna Mazurek.
Młodzież szkolna poznała historię wydarzeń z lat 80-tych, postaci związane z przemianami w Polsce. Uroczystość uświetniła orkiestra dęta gmin Czemierniki-Radzyń Podlaski oraz chór szkolny. Referat okolicznościowy wygłosił pan Zbigniew Smółko.
Dziękujemy Dyrekcji Zespołu Szkół, nauczycielom oraz uczniom, którzy zaprezentowali nam piękną lekcję patriotyzmu.