Wykaz złożonych ofert na dostawę kruszywa i pospółki na terenie gminy Czemierniki w dniu 27.05.2019 r.

Poniżej publikujemy wykaz złożonych ofert na  dostawę kruszywa i pospółki na terenie gminy Czemierniki w dniu 27.05.2019 r.

Lp. Nazwa Firmy Kwota zł brutto za 1 tonę kruszywa    z rozplantowaniem Kwota zł brutto za 1 tonę  pospółki z rozplantowaniem Razem kwota zł brutto

za 1325 t kruszywa  i 950 t pospółki

1. EUROGARDEN A. Niedziułka

J. Niedziułka S.C.

21-300 Radzyń Podlaski

ul. Chomiczewskiego 29

71,09 27,06  

 

 119.901,25

 

 

 

2. EUROLIDRER Ryszard Górny

Bedlno Radzyńskie 68

21-300 Radzyń Podlaski

74,78 27,18 124.904,50
3. EUROSYSTEM J. Niedziułka

R. Zajko S.C.

21-300 Radzyń Podlaski

ul. Chomiczewskiego 29

 

79,59

 

27,93

 

131.990,25

4.  Sylwia Mizerska BTM MULTI

21-300 Radzyń Podlaski

ul. Płudzińska 9

82,41 24,42 132.393,25