Zabieg agrolotniczy ograniczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim i Nadleśnictwo Lubartów informują o planowanym zabiegu agrolotniczym organiczenia populacji chrabąszcza majowego i kasztanowca na części terenu leśnego Lubartów oraz części lasów nie stanowiących własności Skarbu Państwa w obrębie ewidencyjnym Bełcząc, przylegającym do kompleksu lasów państwowych zgodnie z załączoną poniżej mapą. Powierzchnia planowanego zabiegu w gminie Czemierniki wynosi 905,54 ha.

Podjęcie zabiegów agrolotniczych związane jest ze szkodami w uprawach i młodnikach leśnych w lasach Skarbu Państwa oraz lasach prywatnych właścicieli. Oprysk ma na celu organiczenie populacji i rozprzestrzeniania chrabąszcza na nowe tereny. Zabieg związany jest z zachowaniem trwałości lasów.

Zabieg dotyczy zwalczania postaci dorosłej chrabąszcza majowego i kasztanowca. Oprysk zostanie dokonany preparatem Mospilan 20 SP przy użyciu substancji pomocniczej adiuwantu Ikar 95 EC metodą agrolotniczą. Termin przeprowadzenia zabiegu przewidziany jest w pierwszej połowie miesiąca maja, jednak konkretnie ustalony zostanie na podstawie prowadzonych badań nasilania rójki oraz dojrzałości jaj chrabąszczy.

mapa LUB 1 2