Zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej

W poniższym dokumencie znajdziecie Państwo zapytanie ofertowe na dostawę kruszywa łamanego i pospółki naturalnej z przeznaczeniem na remonty dróg. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu.

Zapytanie o cenę – dostawa piasku