PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA

WÓJT GMINY CZEMIERNIKI OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ DREWNA

 

  1. Nazwa i siedziba jednostki:

Gmina Czemierniki ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki

Tel. 83 351 30 03 e-mail gmina@czemierniki.eu

  1. Przedmiot sprzedaży:

Przedmiotem sprzedaży jest drewno o łącznej objętości szacunkowej 4,5 m3 złożone w miejscowości Bełcząc, na działce oznaczonej numerem 1594/1. Gatunek drewna to klon i topola.

Klon około 0.5 m3, topola około 4,0 m3.

  1. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć przedmiot sprzedaży:

Drewno można oglądać w dniach 17 kwietnia 2019 r. do 25 kwietnia 2019 r. w miejscowości Bełcząc. Dodatkowe informacje o przedmiocie sprzedaży można uzyskać w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki, w pokoju nr 6.

  1. Miejsce i termin przetargu:

Przetarg odbędzie się w dniu 25 kwietnia 2019 r. o godz. 1000 w siedzibie Urzędu Gminy Czemierniki, pokój nr 9.

  1. Warunki przetargu:

Cena wywoławcza sprzedaży drewna wynosi 1000 zł.

Minimalne postąpienie od ceny wywoławczej ustala się na poziomie 20 złotych.

Po ustaniu postąpień prowadzący przetarg, uprzedzając licytantów, po trzecim ogłoszeniu zamyka przetarg i udziela przybicia, który zaoferował najwyższą cenę.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia zawartą w umowie sprzedaży w ciągu 5 dni roboczych od dnia zawarcia umowy sprzedaży.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu całej ceny.

 

Wójt Gminy

/Arkadiusz Filipek