Relacja z uroczystych obchodów 510-lecia nadania prawa miasta Czemiernikom

W dniu 4 kwietnia 2019 r. w Zespole Szkół w Czemiernikach odbyła się uroczysta sesja Rady Gminy Czemierniki, połączona z konferencją naukową. Była to inauguracja obchodów przez gminę 510-lecia nadania prawa miasta Czemiernikom. Uroczystość zorganizowana została przez Wójta Gminy Czemierniki Pana Arkadiusza Filipka, Zespół Szkół w Czemiernikach, Czemiernickie Towarzystwo Regionalne na czele z Panem Tadeuszem Sławeckim oraz Proboszcza Parafii Czemierniki ks. Jerzego Latawca. Brali w niej udział licznie zgromadzeni goście reprezentujący różne środowiska, m.in. Starosta Radzyński Szczepan Niebrzegowski, Wójtowie okolicznych gmin, byli i obecni Wójtowie i Sekretarze naszej gminy, księża Parafii Czemierniki, dyrektorzy szkół, komendanci służb mundurowych, Prezes Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim, historycy, regionaliści i mieszkańcy Czemiernik. Wykłady przedstawili dr Paweł Jusiak, prof. dr hab. Ryszard Szczygieł i Dyrektor Zespołu Szkół Ireneusz Kaczorek. W części artystycznej wystąpiła młodzież Zespołu Szkół Czemierniki. Uroczystość przebiegła w duchu historii i patriotyzmu dla naszej „Małej Ojczyzny”.

Dziękujemy  serdecznie wszystkim osobom zaangażowanym w przygotowanie i udział.

Wójt Gminy i Przewodniczący Rady Gminy