Ogłoszenie o przetargu nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki

Powiększ obrazinformacje

WÓJT  GMINY CZEMIERNIKI ogłasza publiczny przetarg ustny na sprzedaż następujących nieruchomości komunalnych będących własnością Gminy Czemierniki:
1) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 889 o pow. 0,1014 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 237 zł plus należny podatek VAT.
2) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 890 o pow. 0,1042 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 962 zł plus należny podatek VAT.
3) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 891 o pow. 0,1042 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 962 zł plus należny podatek VAT.
4) Nieruchomość niezabudowana oznaczona numerem działki: 893 o pow. 0.1043 ha,Cena wywoławcza nieruchomości 26 987 zł plus należny podatek VAT.

Podane wyżej nieruchomości uregulowane w księdze wieczystej Nr LU1R/00030310/1 prowadzonej przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim. Wymienione działki w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego Gminy Czemierniki przeznaczone są w całości pod budownictwo jednorodzinne.

Przetarg odbędzie się w dniu 10 maja 2019 r. o godz. 11.00,  w lokalu Urzędu Gminy w Czemiernikach, pokój Nr 9. Osoby przystępujące do przetargu ww. nieruchomości obowiązani są wpłacić wadium w wysokości 10% wartości nieruchomości do kasy tut. Urzędu najpóźniej do dnia 7 maja 2019 r. do godz. 14.00 lub wnieść przelewem na rachunek bankowy Urzędu Gminy Czemierniki w Banku Spółdzielczym Radzyń Podlaski Oddział Czemierniki: 32 8046 1025 2002 0300 1658 0010, w tym samym terminie.Wadium ulega przepadkowi, w razie uchylenia się uczestnika, który przetarg wygrał, od zawarcia umowy.