Punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego

Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim informuje, iż w budynku Starostwa, Pl. I. Potockiego 1, lokal 2A, mieści się punkt nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30-15.30.

tel. 83 352 77 84

e-mil: pomocprawna@pra.pl

 

Nieodpłatna pomoc prawna udzielana jest przez adwokata/radcę w godzinach 7.30-11.30.

Nieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie udzielane jest przez organizację pozarządową – stowarzyszenie Inicjatyw Samorządowych, tel. 81 534 32 00, info@sis-dotacje.pl – w godzinach 11.30.-15.30 – pomocy udziela radca prawny.

 

Szczegółowe zasady korzystania z punktu znajdują się w poniższym pliku:

informacja-tablica-2019-1