Zapisy na darmowe szkolenia z obsługi komputera – ostatnie wolne miejsca!

Powiększ obrazLaptop

Gmina Czemierniki rozpoczęła realizację grantu: „Cyfrowa Gmina” w ramach projektu „Rozwój kompetencji cyfrowych mieszkańców gmin Polski Południowo-Wschodniej” współfinansowanego z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, Oś Priorytetowa nr 3 „Cyfrowe kompetencje społeczeństwa”, Działanie 3.1 „Działania szkoleniowe na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych”.

Warunki udziału w projekcie są następujące:
– zamieszkanie na terenie gminy Czemierniki
– wiek powyżej 25 lat,
– wypełnienie formularzy rekrutacyjnych.
Uczestnicy projektu otrzymają bezpłatne materiały szkoleniowe, gadżety promocyjne, podczas szkoleń przewidziany jest catering.

Szczegółowe informacje można uzyskać u koordynatora projektu w Urzędzie Gminy Czemierniki: tel. 833513003 wew. 17 lub 22.

Załączniki:
1. Regulamin rekrutacji i uczestnictwa w projekcie „Cyfrowa Gmina”
2. FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY
3. Ankieta określającą potrzeby i preferencję Uczestnika