II CZEMIERNICKIE MARSZE NIEPODLEGŁOŚCI

II CZEMIERNICKIE MARSZE NIEPODLEGŁOŚCI

I. Termin i miejsce
Impreza odbędzie się w dniu 10 listopada o godz. 1000
Start i meta: Szkoła Podstawowa w Czemiernikach

II. Organizatorzy
Zespół Szkół w Czemiernikach.
Szkolne Koło Turystyczno Krajoznawcze

III. Sponsorzy:
• Wójt Gminy Czemierniki
• Czemiernickie Towarzystwo Regionalne
• P.H.U. W. Domański

IV. Cele imprezy:
• nawiedzenie urokliwych miejsc Czemiernik
• podnoszenie ogólnej sprawności fizycznej uczestników
• promocja wśród mieszkańców Gminy Czemierniki różnych form aktywnego spędzania wolnego czasu
• popularyzacja turystycznych marszy na orientację
• dobra zabawa i integracja sympatyków turystyki

V. Kierownictwo imprezy
• gospodarz: Ireneusz Kaczorek – Dyrektor Zespołu Szkół w Czemiernikach
• budowa trasy i sędziowanie: Tomasz Sobieszek oraz sympatycy SKTK

VI. Forma i kategorie
• impreza masowa o charakterze rekreacyjno – turystycznym
• impreza skierowana jest dla mieszkańców gminy Czemierniki oraz sympatyków turystyki z różnych stron świata☺
• uczestnicy startują w następujących konfiguracjach (kategoriach):

* rodzinnej – bez limitu osób w przypadku rodzin z dziećmi
* open – uczniowie gimnazjum, młodzież ponadgimnazjalna i seniorzy (zespoły dwuosobowe)
* junior – uczniowie szkół podstawowych (zespoły dwuosobowe)

• nie obowiązują limity wiekowe
• trasa piesza lub rowerowa o długości ok. 5 km średnio przebieżna (różne rodzaje nawierzchni)

VII. Zgłoszenia
Do dnia 5 listopada (poniedziałek). Wystarczy podać imię i nazwisko, kategorię oraz rok urodzenia uczestników. W przypadku szkół dodatkowo nazwę jednostki zgłaszającej oraz personalia i numer kontaktowy opiekuna.
• elektroniczne: (adres email) tomo1979@o2.pl
• osobiście Tomasz Sobieszek (nauczyciel geografii w SP)

VIII. Świadczenia
• komplet materiałów startowych
• posiłek turystyczny
• dyplomy ukończenia imprezy dla najlepszych drużyn
• nagrody rzeczowe oraz puchary dla najlepszych zespołów w poszczególnych kategoriach

IX. Wyposażenie uczestników

• ubiór odpowiedni do warunków atmosferycznych
• przybory do pisania, orientacja w terenie (ew. kompas☺)

X. Postanowienia końcowe

• impreza odbędzie się bez względu na warunki pogodowe
• uczestnicy biorą udział w imprezie bezpłatnie
• sędziowanie InO zgodnie z zasadami punktacji Komisji InO ZG PTTK
• w przypadku dużej ilości uczestników decyduje kolejność zgłoszeń
• wszystkich uczestników imprezy obowiązuje przestrzeganie KARTY TURYSTY, Regulaminu Imprezy oraz zaleceń organizatorów
• za szkody wyrządzone przez uczestników jak i wypadki zaistniałe podczas imprezy organizator nie bierze odpowiedzialności
• uczestnicy ubezpieczają się we własnym zakresie i biorą udział w imprezie na własną odpowiedzialność
• udział w imprezie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby organizacji i promocji imprezy (publikacja wyników, publikacja zdjęć)
• ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatorów

XI. ORIENTACYJNY PROGRAM:

10:00 – otwarcie imprezy
11:15 – start do turystycznej Imprezy na Orientację
od 13:00 – posiłek turystyczny
14:00 – podsumowanie imprezy, wręczenie dyplomów, nagród i pucharów

ZAPRASZAMY!!!