Przekazanie sprzętu zakupionego w ramach Funduszu Sprawiedliwości

Powiększ obraz

W dniu 15 października 2018 roku o godzinie 15:00 w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach odbyło się przekazanie sprzętu i urządzeń ratownictwa zakupionych przy wsparciu Ministerstwa Sprawiedliwości. W przekazaniu wzięli udział Prezesi jednostek OSP, które otrzymały sprzęt a także Pani Krystyna Dobrowolska Wójt Gminy Czemierniki, Pan Kazimierz Sobieszek – Prezes Zarządu Gminnego Związku OSP RP w Czemiernikach oraz przedstawiciel Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Radzyniu Podlaskim – st. kpt. Krzysztof Gomółka.

W ramach środków z Funduszu Sprawiedliwości zakupiono:
OSP Bełcząc – pilarka do drewna,
OSP Czemierniki – defibrylator AED,
OSP Niewęgłosz – torba ratownicza PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera,
OSP Stoczek – torba ratownicza PSP R1 wraz z deską ortopedyczną i zestawem szyn Kramera.

Całkowity koszt zadania wyniósł 18848,00 złotych z czego 99% tj. 18659,52 zł zostało sfinansowane ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości a pozostały 1% w wysokości 188,48 zł został zabezpieczony przez Gminę Czemierniki.

Zadanie ,,Współfinansowano ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości”.