Informacja Komisarza Wyborczego – składy OKW

Powiększ obraz

Komisarz Wyborczy w Białej Podlaskiej
Na podstawie art 182 § 10 Kodeksu wyborczego podaje się informację o składach obwodowych komisji wyborczych w gm. Czemierniki

Obwód głosowania nr 1 (w Czemiernikach)
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie


Przewodniczący: Sławomir Rogala zam. Czemierniki
Zastępca Przewodniczącego: Dorota Siwek zam. Wygnanów
Członek: Stanisław Kozak zam. Wygnanów
Członek: Mariusz Listos zam. Skoki
Członek: Sylwia Rogala zam. Czemierniki
Członek: Jan Sokół zam. Czemierniki
Członek: Joanna Diana Stepaniuk zam. Bełcząc
Członek: Aleksandra Świć zam. Stójka
Członek: Małgorzata Toczko zam. Czemierniki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Jacek Niewęgłowski zam. Lichty
Zastępca Przewodniczącego: Ewa Olszewska zam. Skoki
Członek: Michał Buda zam. Czemierniki
Członek: Dominika Ciesielska zam. Stoczek
Członek: Monika Mierkiewicz zam. Czemierniki
Członek: Urszula Sałaga zam. Czemierniki
Członek: Anna Sokół zam. Czemierniki
Członek: Sebastian Zdunek zam. Wygnanów
Członek: Przemysław Mateusz Zyga zam. Czemierniki

Obwód głosowania nr 2 (w Bełczącu)
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Maria Bajda zam. Czemierniki
Zastępca Przewodniczącego: Weronika Ewa Bączek zam. Skoki
Członek: Paweł Błaszczak zam. Bełcząc
Członek: Patrycja Monika Bocian zam. Bełcząc
Członek: Aleksandra Król zam. Czemierniki
Członek: Jędrzej Listos zam. Skoki
Członek: Piotr Momont zam. Czemierniki
Członek: Kamila Barbara Serwin zam. Bełcząc
Członek: Paulina Trojak zam. Czemierniki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Krystyna Sokół zam. Bełcząc
Zastępca Przewodniczącego: Bartosz Niewęgłowski zam. Niewęgłosz
Członek: Anna Arbaczewska zam. Czemierniki
Członek: Magdalena Czuba zam. Czemierniki
Członek: Marek Jeżowski zam. Czemierniki
Członek: Anna Lejczyk zam. Wygnanów
Członek: Beata Podstolska zam. Bełcząc
Członek: Kinga Seredyn zam. Czemierniki
Członek: Patrycja Żelazny zam. Czemierniki

Obwód głosowania nr 3 (w Niewęgłoszu)
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Joanna Walaszek zam. Lichty
Zastępca Przewodniczącego: Ireneusz Zabielski zam. Czemierniki
Członek: Ewelina Ciężka zam. Niewęgłosz
Członek: Katarzyna Jabłońska zam. Niewęgłosz
Członek: Aneta Majchrzak zam. Skoki
Członek: Elżbieta Bożena Niewęgłowska zam. Lichty
Członek: Małgorzata Osip zam. Czemierniki
Członek: Dorota Romanowska zam. Czemierniki
Członek: Zygmunt Sieleziński zam. Czemierniki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Monika Skrzypczak zam. Skoki
Zastępca Przewodniczącego: Stanisław Olejnik zam. Skoki
Członek: Halina Antol zam. Niewęgłosz
Członek: Angelika Ciężka zam. Niewęgłosz
Członek: Janusz Korczak zam. Skoki
Członek: Agnieszka Kozak zam. Stójka
Członek: Przemysław Łucek zam. Bełcząc
Członek: Zofia Sielezińska zam. Czemierniki
Członek: Sebastian Szczepan Sznura zam. Czemierniki

Obwód głosowania nr 4 (w Stoczku)
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Anna Pogorzelska-Zdunek zam. Stoczek
Zastępca Przewodniczącego: Ewa Stelmach zam. Stoczek
Członek: Małgorzata Domańska zam. Czemierniki
Członek: Elżbieta Anna Domańska zam. Czemierniki
Członek: Anna Kozak-Dajek zam. Stoczek
Członek: Martyna Machowska zam. Niewęgłosz
Członek: Piotr Niewęgłowski zam. Lichty
Członek: Przemysław Rogala zam. Czemierniki
Członek: Agnieszka Rogala zam. Czemierniki

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Sylwia Filipek zam. Czemierniki
Zastępca Przewodniczącego: Anna Karpińska zam. Radzyń Podlaski
Członek: Piotr Arbaczewski zam. Czemierniki
Członek: Tomasz Arbaczewski zam. Stójka
Członek: Maciej Stanisław Osip zam. Czemierniki
Członek: Anna Małgorzata Paśnik zam. Czemierniki
Członek: Dariusz Siński zam. Niewęgłosz
Członek: Katarzyna Skubiszewska zam. Stójka
Członek: Barbara Świć zam. Czemierniki

Obwód głosowania nr 5 (w Wygnanowie)
Obwodowa Komisja Wyborcza ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Anna Kusek zam. Wygnanów
Zastępca Przewodniczącego: Paweł Sałaga zam. Stoczek
Członek: Justyna Cholewa zam. Bełcząc
Członek: Marzanna Anna Jamrowska zam. Wygnanów
Członek: Marzanna Agnieszka Kasprowicz zam. Czemierniki
Członek: Żaneta Kowalczyk zam. Czemierniki
Członek: Gabriela Niewęgłowska zam. Wygnanów
Członek: Małgorzata Niewęgłowska zam. Lichty
Członek: Szymon Świć zam. Wygnanów

Obwodowa Komisja Wyborcza ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie
Przewodniczący: Anna Krupa zam. Wygnanów
Zastępca Przewodniczącego: Anna Abramek zam. Stoczek
Członek: Monika Gawlik zam. Czemierniki
Członek: Anna Katarzyna Grochowska zam. Niewęgłosz
Członek: Waldemar Jeżowski zam. Wygnanów
Członek: Mateusz Kasprowicz zam. Czemierniki
Członek: Marzena Agnieszka Polak zam. Wygnanów
Członek: Zofia Świć zam. Wygnanów
Członek: Joanna Wróblewska zam. Bełcząc

Komisarz Wyborczy
/-/ Jerzy Daniluk