Obwieszczenie-kandydaci na Wójta Gm. Czemierniki

Powiększ obraz

Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Czemiernikach z dnia 5 października 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czemierniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

Na podstawie art. 481 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. – Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2018 r. poz. 754, 1000 i 1349) Gminna Komisja Wyborcza w Czemiernikach podaje do wiadomości publicznej informację o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Czemierniki zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.

1. FILIPEK Arkadiusz Tadeusz, lat 46, wykształcenie wyższe, nie należy do partii politycznej, zam. Czemierniki, zgłoszony przez KWW „POSTAW NA ZMIANY”

2. SOBIESZEK Kazimierz Włodzimierz, lat 60, wykształcenie wyższe, członek Polskiego Stronnictwa Ludowego, zam. Czemierniki, zgłoszony przez KWW KAZIMIERZA SOBIESZKA. Dany kandydat złożył w dniu 12.02.2008 r. oświadczenie lustracyjne o treści, że nie pracował, nie pełnił służby, nie był współpracownikiem w rozumieniu art. 3a ustawy z dnia 18 października 2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1994-1990 oraz treści tych dokumentów (Dz. U. z 2017 r., poz 20186 z późn. zm.), organów bezpieczeństwa państwa w rozumieniu art. 2 tejże ustawy, w okresie od 22 lipca 1944 r. do 31 lipca 1990 r.
Sąd Okręgowy w Lublinie prawomocnym wyrokiem z dnia 04.12.2012 r. sygn. akt IV K 28/11 stwierdził, że oświadczenie to było niezgodne z prawdą.

Przewodniczący Gminnej Komisji Wyborczej
w Czemiernikach
/-/ Marek Franciszek Abramek