50 lat małżeństwa za nimi. Złote Gody w Czemiernikach

Powiększ obraz

W niedzielę, 22 października 2017 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Czemiernikach odbyło się uroczyste spotkanie par małżeńskich obchodzących jubileusz 50-lecia pożycia małżeńskiego. Uroczystość została poprzedzona mszą świętą w kościele parafialnym, w intencji jubilatów i ich rodzin.
Przybyłym parom Wójt Gminy Krystyna Dobrowolska oraz Przewodniczący Rady Gminy Pan Jan Skubiszewski złożyli serdeczne gratulacje, wyrazy uznania oraz spełnienia marzeń, długich lat życia w zdrowiu i miłości w otoczeniu kochającej rodziny, dzieci i wnuków oraz doczekania kolejnych wspólnych rocznic. Do życzeń i gratulacji dołączyli również zaproszeni goście ks. kan. Jerzy Latawiec oraz Dyrektor Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej w Lublinie Pan Tadeusz Sławecki.
W tym roku złoty jubileusz obchodziło 12 par: Teresa i Jerzy Strep ze Stoczka, Krystyna i Zygmunt Niewęgłowscy z Licht, Halina i Władysław Skrzypczak ze Skoków, Wanda i Wacław Paśnik z Czemiernik, Barbara i Czesław Smęt ze Stoczka, Jadwiga i Jan Kaczorowscy z Czemiernik, Marianna i Zygmunt Ciężcy z Niewęgłosza, Kazimiera i Józef Karpińscy z Bełcząca, Leokadia i Ryszard Jeżowscy z Czemiernik, Alina i Kazimierz Mitroniuk z Niewęgłosza, Marianna i Stanisław Obel z Wygnanowa, Barbara i Stanisław Cholewa z Bełcząca.

Uroczystego aktu dekoracji „Medalem za Długoletnie Pożycie Małżeńskie” nadanym przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej dokonała Pani Wójt Gminy. Jubilatom wręczono pamiątkowe dyplomy i kwiaty. Następnie tak podniosłą chwilę uczczono wznosząc toast, odśpiewano gromkie „Sto lat”, a całą uroczystość uświetnił występ artystyczny młodzieży z Zespołu Szkół w Czemiernikach.
Szanownym Jubilatom życzymy trwania w tej pięknej miłości i wyrażamy głęboki szacunek za pokonanie trudów jakie życie przynosi każdej rodzinie.
Sławomir Jarzyna
Z-ca Kierownika USC