Od szkolenia do zatrudnienia – YEI

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Białej Podlaskiej zaprasza młode osoby w wieku 18-24 lata, w tym również osoby niepełnosprawne, nie uczące się i nie pracujące do udziału w projekcie „Od szkolenia do zatrudnienia – YEI”, który podniesie ich kwalifikacje zawodowe i pomoże w znalezieniu pracy.
Już od listopada b.r., uczestnicy projektu zostaną objęci wsparciem doradcy zawodowego, będą uczestniczyć min. w kursie prawa jazdy kat. B, w zajęciach z kreowania wizerunku, w wybranym szkoleniu zawodowym i 3 – miesięcznym płatnym stażu zawodowym u pracodawcy.
Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Projekt jest realizowany dzięki wsparciu Unii Europejskiej w ramach Inicjatywy na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.
Rekrutacja do projektu prowadzona będzie do końca października b.r. Ilość miejsc jest ograniczona.
Po szczegółowe informacje i zapisy osoby zainteresowane mogą zgłaszać się do najbliższej jednostki OHP:
w Białej Podlaskiej – Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, ul. Sikorskiego 5,  tel. 833427090, e-mail: ceipmbialapodlaska@ohp.pl w Parczewie – Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Kościelna 77,
tel. 833111096, e-mail: mck.parczew@ohp.pl w Radzyniu Podlaskim – Młodzieżowe Centrum Kariery, ul. Armii Krajowej 2, tel. 833527953, e-mail: mck.radzynpodlaski@ohp.pl