70-lecie Ochotniczej Straży Pożarnej w Lichtach (galeria)

Powiększ obraz

Drodzy Państwo!

Zorganizowaliśmy to nasze święto, aby podkreślić doniosłość wydarzenia sprzed 70 lat, do którego odwołuje się ludzka pamięć. Świętujemy, bo jesteśmy dumni z naszej historii i dokonań naszych poprzedników, bo pod woalką dziejów ukryte są osoby, ich nazwiska, które chcemy i powinniśmy przywołać. Wszak zwykło się mówić, że „tak długo żyje człowiek, jak długo żyje pamięć o nim”. W tym miejscu chcielibyśmy złożyć hołd i podziękowania Druhom Założycielom, wszystkim prezesom, naczelnikom oraz druhom, którzy tworzyli siedemdziesięcioletnią historię jednostki.

W imieniu Zarządu i druhów OSP Lichty pragniemy serdecznie podziękować wszystkim Państwu za udział w niedzielnej uroczystości. Szczególne podziękowania przekazuję księżom celebransom, za odprawioną mszę świętą, wygłoszoną homilię oraz poświęcenie sztandaru.

Podczas Naszego święta, następujący druhowie zostali odznaczeni następującymi medalami i odznaczeniami:
Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
– Zbigniew Biernacki
– Tadeusz Karwowski
– Jan Łuba
– Tadeusz Niewęgłowski
– Bogusław Niewęgłowski
– Mieczysław Zabielski

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
– Jerzy Niewęgłowski
– Mirosław Paskudzki

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa:
– Grzegorz Hetman

Odznaka Strażak wzorowy:
– Piotr Niewęgłowski

Pragnę podziękować za przybycie gościom i wszystkim, którzy okazali nam pomoc przy organizacji naszej uroczystości, a w szczególności:
– Dziękujemy społeczeństwu za ufundowanie sztandaru dla naszej jednostki. To wielki zaszczyt dla naszych druhów, że dostrzeżono naszą działalność na rzecz środowiska i wielki honor móc gromadzić się pod symbolem męstwa i odwagi.
– Dziękujemy byłemu Komendantowi Powiatowemu PSP Mirosławowi Walickiemu
za poświęcony czas oraz przygotowanie nas od strony regulaminowej.
– Dziękujemy Druhowi Prezesowi ZOP ZOSPRP Tadeuszowi Sławeckiemu za wszelką okazana pomoc
oraz wręczenie sztandaru.
– Dziękujemy Komendantowi Powiatowemu PSP Panu Brygadierowi Franciszkowi Filipiukowi za wszelką okazaną pomoc i niedzielną obecność.
– Dziękujemy władzom samorządowym Powiatu Radzyńskiego, Panu Staroście Lucjanowi Kotwicy, władzom Gminy Czemierniki, Pani Wójt Krystynie Dobrowolskiej oraz Wójtowi Gminy Radzyń Podlaski Panu Wiesławowi Mazurkowi za okazaną pomoc oraz wsparcie finansowe i rzeczowe.
– Dziękujemy Pani Katarzynie Krupskiej-Grudzień Prezes Lokalnej Grupy Działania „ZAPIECEK” oraz Nadleśniczemu Nadleśnictwa Radzyń Podlaski Panu Krzysztofowi Hołowińskiemu za wsparcie finansowe w przygotowaniu naszej imprezy.
– Dziękujemy jednostkom i pocztom sztandarowym za przybycie i czynne uczestnictwo.
– Dziękujemy radnym powiatowym, naszemu Radnemu Jerzemu Niewęgłowskiemu, Pani Sołtys Renacie Czuba oraz mieszkańcom Licht za włączenie się w organizację i przygotowanie Jubileuszu.
– Dziękujemy wszystkim, którzy w jakiś sposób, bezpośredni lub pośredni, a nie zostali wymienieni z imienia i nazwiska bądź stanowiska, wspierają naszą jednostkę w jej działaniach.

Chcielibyśmy podziękować druhom OSP Lichty, Zarządowi Oddziału Gminnego ZOSP RP, a w szczególności Prezesowi Kazimierzowi Sobieszkowi za wszechstronną i nieocenioną pomoc w organizacji naszego święta, Komendantowi Gminnemu Wiesławowi Wadowskiemu, dowódcy uroczystości za poświęcony czas i wielkie zaangażowanie w przygotowanie Jubileuszu, bardzo dziękujemy.

Zarząd OSP Lichty

Dziękujemy wszystkim sponsorom, bez wsparcia których ta uroczystość nie doszłaby
do skutku :

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej SP z o.o. Radzyń Podlaski
Marek Szczepaniuk ‘BUDMAR”
Bank Spółdzielczy w Radzyniu Podlaskim
Gminna Spółdzielnia Samopomoc Chłopska Czemierniki
Marek Janiszek „Usługi Inwestycyjne –Projektowanie i Nadzory Budowlane Łuków
Lasy Państwowe – Nadleśnictwo Radzyń Podlaski
Mirosław Paskudzki Usługi Transportowo-Budowlane
Jarosław Tomczak Stacja Paliw
Wiesław Wadowski Przedsiębiorstwo Handlowo-Transportowe
Dariusz Niewęgłowski Zakład Złotniczo-Jubilerski Radzyń Podlaski
Marek Niewęgłowski Drukarnia Apol Radzyń Podlaski
OSP Bełcząc
OSP Niewęgłosz
OSP Skoki
Krystyna Dobrowolska
Kazimierz Sobieszek
Henryk Mateusiak
Piotr Powałka
Jerzy Bajda
Janina Błaszczak
Jan Skubiszewski
Jerzy Niewęgłowski

Druhowie OSP Lichty:
Robert Sieński
Roman Domański
Arkadiusz Niewęgłowski
Jacek Patkowski
Grzegorz Niewęgłowski
Robert Zabielski
Krzysztof Czuba
Sławomir Biernacki
Tadeusz Karwowski
Marek Niewęgłowski
Kazimierz Niewęgłowski
Bogusław Niewęgłowski
Mieczysław Zabielski