Montaż kolektorów słonecznych

Powiększ obraz

Wójt Gminy Czemierniki zaprasza mieszkańców biorących udział w projekcie ,,Kontynuacja działań na rzecz wzrostu wykorzystania OZE na terenie Gminy Czemierniki” (montaż kolektorów słonecznych) do podpisania umowy określającej warunki udziału w projekcie i odbioru faktury. Umowę i fakturę należy odebrać w Urzędzie Gminy w Czemiernikach ul. Zamkowa 9, 21-306 Czemierniki, pokój nr 6 w dniach od 7 do 11 sierpnia 2017 roku w godzinach:

  • poniedziałek 8.00 – 16.00
  • wtorek 8.00 – 18.00
  • środa 8.00 – 18.00
  • czwartek 8.00 – 16.00
  • piątek 8.00 – 16.00

Dopłata mieszkańca do poszczególnych zestawów (płatna w przeciągu 30 dni od dnia otrzymania faktury):

  • instalacja solarna z dwoma kolektorami montowana na budynku – 1929,43 zł (słownie: jeden tysiąc dziewięćset dwadzieścia dziewięć złotych 43/100);
  • instalacja solarna z trzema kolektorami montowana na budynku – 2117,67 zł (słownie: dwa tysiące sto siedemnaście złotych 67/100);
  • instalacja solarna z czterema kolektorami montowana na budynku – 2399,07 zł (słownie: dwa tysiące trzysta dziewięćdziesiąt dziewięć złotych 07/100);
  • instalacja solarna z dwoma kolektorami montowana na gruncie – 2284,68 zł (słownie: dwa tysiące dwieście osiemdziesiąt cztery złote 68/100);
  • instalacja solarna z trzema kolektorami montowana na gruncie – 2503,68 zł (słownie: dwa tysiące pięćset trzy złote 68/100);

Planowany termin rozpoczęcia prac montażowych 15 września 2017 r.

Dodatkowe informacje udzielane są pod nr tel. 833513003 wew.22., tel. 833513454 wew.22., tel. 833513455 wew.22.